Haal je gratis vuilzakken af voor 31 december !

Je hebt nog tot 31 december om je gratis vuilzakken af te halen. Vanaf 1 januari is het te laat en kan je de zakken waar je recht op had voor 2016 niet meer bekomen.

Aanrekening huisvuilbelasting is inclusief gratis tegoedzakken
Elk jaar krijg je van Limburg.net een aanslagbiljet huisvuilbelasting – gebaseerd op jouw gezinstoestand op 1 januari - in je brievenbus. In je factuur zitten drie zaken begrepen:

- de prijs voor de afvalophaling en -verwerking
- het gebruik van het containerpark
- jouw tegoedzakken voor huisvuil

 

Gratis
Elk Hasselts gezin krijgt jaarlijks een specifiek aantal huisvuilniszakken - ongeacht of je ze afhaalt. Behalve als je op 1 januari 2016 nog niet in Hasselt gedomicilieerd bent of indien je in een rusthuis woont of in een appartementsblok waar een privéfirma het huisvuil ophaalt.

Je hebt voor de vuilzakken reeds betaald met je huisvuilbelasting.

Waar afhalen?
- AD Delhaize JACO, Sint-Truidersteenweg 448
- Aveve, Kempische Steenweg 146A
- Carrefour, Havermarkt 26
- Carrefour Express, Luikersteenweg 304
- Carrefour Express, Maastrichterstraat 49
- Carrefour Planet (vroegere Biggs), Kuringersteenweg 491 (onthaal)
- De Kringwinkel Okazi, Sint-Truidersteenweg 150
- Eurospar Godsheide, Zandstraat 125
- Spar Kermt, Koorstraat 76
- ’t Pennendoosje krantenwinkel, Kiewitstraat 123
- Tuin & Decor Martens, Zolderse Kiezel 64
- Onthaalbalie Centrale Uitvoeringsdiensten Stad Hasselt.

 

==> De winkels die het meest kortbij zijn voor Stokrooie staan in het vet/cursief. 

Gemakkelijk

Breng je eID mee. De hierboven vermelde handelszaken loggen direct in op Limburg.net en kunnen via je identiteitskaart het aantal vuilzakken zien en registreren waarop je (nog) recht hebt. Doe het voor 31 december. Daarna vervalt immers je aantal gratis tegoedzakken...

 

Buren
Je buren of vrienden kunnen ook de gratis vuilzakken voor je meebrengen. Op voorwaarde dat je ze dan jouw eID meegeeft. 

Info en foto: Stad Hasselt

Gratis bedeling huisvuilzakken in 2015

Tegoed huisvuilzakken voor 2015 nog af te halen voor 31/12/2015

Elk jaar heb je recht op huisvuilzakken van de stad Hasselt. Heb je deze voor 2015 nog niet afgehaald dan heb je nog tijd tot 31 december 2015 om 12 uur. Na deze datum is het te laat.  
Geraak je er zelf moeilijk, je kan ook buren, familie of vrienden vragen om je vuilniszakken af te halen maar je moet dan wel ke identiteitskaart meegeven.

 

Centrale Werkplaatsen
Hellebeemden 20 Hasselt
tel 011283044

Openingsuren: Elke weekdag van 8 tot 12 uur en van 12.30 tot 16 uur. Op donderdag 17 december wordt er nog een avondopening voorzien tot 20 uur.

 

2015

Ook dit jaar 2015 hebben de inwoners van groot Hasselt (en dus ook Stokrooie) recht op gratis huisvuilzakken. Hierbij de de data, openingsuren en de ophaalplaats:


Centrale werkplaats (Hellebeemden 20 te Hasselt)

Tel. 011/283044 - werkplaatsen@hasselt.be


Vanaf maandag 23 februari 


- Maandag t/m donderdag: van 8u tot 12u en van 12.30u tot 16u.

- Vrijdag 8u tot 12u en van 12.30 tot 15u.


Speciale extra openingsdagen

- De eerste week van 23 tot 27 februari is de afhaaldienst uitzonderlijk geopend tot 20u en op zaterdag 28 februari van 10 tot 17u. Nadien gelden de gewone openingsuren. 

Meer informatie im huisvuilophaling


Tekst: Theo Vallons

Foto: diepenbeek.nu

Inhaalronde voor ophaling afval door nationale staking

Op maandag 15 december 2014 wordt er als gevolg van de nationale staking geen afval opgehaald in het werkingsgebied van Limburg.net. De ophaalrondes van 15 december worden vanaf dinsdag 16 december ingehaald.

Limburg.net heeft in samenwerking met de ophaalfirma’s en de vakbonden beslist om op maandag 15 december de voorziene ophaalrondes niet te laten doorgaan en deze als volgt in te halen:

Voor Hasselt 1: gft en pmd op zaterdag 20 december

Voor Hasselt 2: huisvuil op donderdag 18 december
Voor Hasselt 2: papier/karton op woensdag 17 december

 

Je kan op je afvalkalender terugvinden tot welke regio je behoort.

Tekst en foto: limburg.net

Ook in Stokrooie voortaan bordeauxkleurige afvalzakken

Op hoeveel rollen heb jij recht?

- 1 persoon: 3 rollen van 10 stuks kleine huisvuilzakken

- gezin van 2 personen: 1 rol van 10 stuks grote huisvuilzakken en 2 rollen van 10 stuks kleine huisvuilzakken

- gezin van 3 personen: 2 rollen van 10 stuks grote huisvuilzakken en 1 rol van 10 stuks kleine huisvuilzakken

- gezin van 4 personen of meer: 3 rollen van 10 stuks grote huisvuilzakken

 

Extra zakken

Bepaalde doelgroepen kunnen aanspraak maken op bijkomende rollen. Gezinnen met één of meer kinderen jonger dan drie jaar krijgen per kind één extra rol van tien stuks grote huisvuilzakken (44 liter) of 2 extra rollen van tien stuks kleine huisvuilzakken (22 liter). Mensen met blijvende incontinentie of stoma die thuisdialyse doen, hebben recht op gratis rollen huisvuilzaken als ze een doktersattest kunnen voorleggen. Zij kunnen daarvoor vanaf 24 februari op de Centrale Uitvoeringsdiensten terecht.

 

Bedeeldagen in je buurt

Vanaf 15 februari kan je het hele jaar door je tegoedzakken alle werkdagen oppikken bij de Centrale Uitvoeringsdiensten (Hellebeemden 20).

 

Er worden ook specifieke bedeeldagen georganiseerd op de onderstaande data en locaties. Vergeet niet je identiteitskaart mee te nemen.

- zaterdag 15 februari van 9 tot 16 uur: Centrale Uitvoeringsdiensten

- maandag 17 februari van 16 tot 20 uur: Bibliotheek Banneux en Kuringen 

- dinsdag 18 februari van 16 tot 20 uur: Ontmoetingscentrum Rapertingen en voetbal Stevoort 

- woensdag 19 februari van 16 tot 20 uur: Administratief Centrum Groenplein en sporthal Runkst

- donderdag 20 februari van 16 tot 20 uur: bibliotheek Kermt en Sint-Lambrechts-Herk 

- zaterdag 22 februari van 9 tot 12 uur: De Binder vergaderzaal 2

 

Vanaf 1 januari 2014 voert Limburg.net  in alle gemeenten die werken met een huisvuilzak, een uniforme zak in. Dat betekent dat Hasselaren vanaf dan de bordeauxkleurige zakken moeten gebruiken. Bovendien krijgt in juni ieder gezin een transparante afvalrekening.

 

Voor de inwoners van de stad Hasselt - en dus ook voor de inwoners van Stokrooie - betekent de start van het nieuwe jaar ook het begin van een nieuwe, nog bewustere manier van met afval om te gaan. Net zoals 16 andere gemeenten schakelt de stad Hasselt over van de  grijze gemeentelijke huisvuilzakken naar de bordeauxkleurige zakken van afvalintercommunale Limburg.net die al vier jaar geïntroduceerd is in 17 gemeenten van haar werkingsgebied. Vanaf  2014 wordt er in alle gemeenten van het werkingsgebied van de afvalintercommunale Limburg.net met dezelfde zakken gewerkt. Dit heeft het voordeel dat in alle gemeenten dezelfde tarieven aangerekend worden en dat bij een verhuis naar een andere gemeente in Limburg dat ook zakken gebruikt, de bordeaux zakken verder gebruikt kunnen worden.

 

En ook de transparante afvalrekening die de gezinnen in de bus krijgen, is een nieuwe manier van Limburg.net om de burger te sensibiliseren van de ‘kostprijs van afval’. De stad Hasselt participeert graag in deze aanpak. We stappen mee in de filosofie van Limburg.net: de vervuiler betaalt. De Hasselaren krijgen vanaf 2014 een afrekening voor hun afval. En om hen te stimuleren om uiterst bewust om te gaan met afval, bieden we elk gezin een basispakket met een aantal rollen huisvuilzakken. Een hoeveelheid die moet volstaan wanneer er op een correcte en weldoordachte manier wordt gesorteerd. Wie toch meer zakken nodig heeft, kan die bijkopen.

 

Limburg.net is een belangrijke dienstverlener voor alle Limburgse gezinnen. Wat zij doen wordt vandaag nog te zeer als vanzelfsprekend beschouwd. Zij willen de mensen bovendien sensibiliseren dat afval ook een kostprijs heeft, naast de voor de hand liggende impact op ons milieu.

 

 

Praktische info voor de inwoners in Stokrooie:

 

Vuilniszakken

Tot vandaag gebruiken de Hasselaren grijze vuilniszakken. Vanaf 1 januari 2014 worden dat de bordeauxkleurige zakken van afvalbeheerder Limburg.net. Tot 28 september geldt nog een overgangsperiode, waar zowel grijze als bordeaux zakken aangeboden kunnen worden voor de huis-aan-huisinzameling.


 In februari organiseert de stad enkele bedeeldagen, waarop de inwoners die op 1 januari in de stad gedomicilieerd zijn, hun tegoed aan zakken kunnen afhalen. Het tegoed huisvuilzakken varieert in functie van de gezinssamenstelling.  

Voor de bordeauxkleurige afvalzakken, die in dezelfde winkels te koop zijn als de voormalige (grijze) zakken, wordt voor een rol van 10 grote zakken van 44 liter 12,50 euro geteld, 10 kleine zakken van 22 liter kosten 6,25 euro. 

 

Afvaltaks

In de tweede helft van het jaar ontvangt elke gezin een afvalrekening. Die varieert in functie van het aantal gezinsleden tussen 73,75 euro voor een alleenstaande en 92,50 euro voor een gezin met 4 of meer personen. Die rekening omvat de prijs voor de afvalophaling en 
-verwerking, het gebruik van het recyclagepark en een hoeveelheid vuilniszakken. Een gezin dat voldoende goed sorteert, komt gedurende een jaar toe met deze voorraad huisvuilzakken uit het basispakket. 

 

Recyclageparken

Hasselaren kunnen ook in 2014 recycleerbaar materiaal gratis naar de recyclageparken brengen. Toch staan er ook hier enkele veranderingen op til:

-De openingsuren worden aangepast. Zo is het recyclagepark in Kuringen (Crutzenstraat) niet langer geopend op maandag. In Sint-Lambrechts-Herk (Schoonwinkelstraat) wijzigt de sluitingsdag van maandag naar dinsdag.

 

- Wie bouwpuin naar één van beide parken wil brengen, brengt het best ook een schop en een paar handschoenen mee. Je mag het bouwpuin immers niet meer gewoon storten met een aanhangwagen, je moet het vanaf nu zelf in een open container gooien. 


- Daarbij stijgt de kostprijs van het grofvuil van 10ct/kg naar 18ct/kg; 
-De prijs voor het ophalen van grof vuil aan huis gaat ook omhoog. De oude Hasseltse stickers (1,5 euro per schijf van 15 kg) worden vervangen door een Limburg.net-sticker van 20 euro per ophaling tot 2m³/70kg.


- Ook de tarieven voor de handelaren (op het bedrijfsafvalpark) stijgen in functie van de reële verwerkingskosten.

 

Bron: Stad Hasselt 

Foto: Limburg.net

Zoek in Stokrooie.be

Onze sponsors

Schrijf je in voor de gratis Nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis Digitale Nieuwsbrief Stokrooie met actuele artikels. Zo hoef je geen nieuws over Stokrooie te missen. Tevens ontvang je op je verjaardag een geschenk. Zomaar... We respecteren uiteraard je privacy: je mailadres wordt NIET voor andere doeleinden gebruikt - en je kan je op ieder ogenblik uitschrijven.
Privacyverklaring 

Vul hier je gegevens in:

VRT NWS

Franse president Macron sluit sturen van westerse troepen naar Oekraïne in de toekomst niet uit
De Franse president Emmanuel Macron sluit het sturen van westerse troepen naar Oekraïne niet uit. "Er is voorlopig geen consensus over, maar we mogen in de toekomst niets uitsluiten", zei hij na een Europese top over steun aan Oekraïne. Een 15-tal landen gaat wel een "munitiecoalitie" vormen om munitie aan te kopen voor Oekraïne.
>> meer lezen

Weer voor Stokrooie

Volg ons op Twitter