Groene Delle blijft definitief natuurgebied ! 

Jouw mening telt

Commentaren: 8
 • #8

  Christiane Grosemans (zaterdag, 18 juli 2020 01:11)

  Niet weer zo een mooi natuurgebied opofferen aan pure geldzucht. Schandalig! De volgende generaties hebben ook recht op een mooie wereld.

 • #7

  Hendriks Virgine (zondag, 05 juli 2020 09:37)

  We hebben al zo weinig stukjes natuur, laat ons behouden wat er is! We hebben de natuur toch zo broodnodig!

 • #6

  m. vandaar (zondag, 28 juni 2020 13:19)

  ik heb voor je gestemd omdat ik dacht dat jij om de mensen en de natuur gaf !
  oooo was ik fout mevrouw DEMIR ooo was ik fout .
  dit bos en het koet waar ik ben groot geworden is alles wat stokrooie heeft . en de duizenden dieren die er leven . schaam u

 • #5

  m. vandaar (zondag, 28 juni 2020 13:14)

  ongeveer 45jaar geleden brande een deel van de bos af . dit nadat er sprake was voor een industrie terrein . en het terrein was er plots . niemand die weet wie de brand veroorzaakte . raar . en nu ……. nog ff en het brand weer , en als de bos en de natuur weg is staat niets nog een uitbreiding in de weg . schande

 • #4

  M. Vanblaere (woensdag, 17 juni 2020 17:08)

  Stop aub met het kappen van bossen en groen wat we zo hard nodig hebben Mevrouw Demir!
  Moet dan toch alles wijken voor HET kapitaal
  U pleit vandaag voor de wolf en een week later wil je zoveel Ha groen laten verdwijnen.
  Straks heeft zelfs uw wolf geen plaats meer in zijn/onze bossen

 • #3

  Kris Verbiest (dinsdag, 02 juni 2020 20:58)

  Stop met het verminderen van groen in ons land. We staan op een slechte plaats in Europa en jullie gaan nog groen wegnemen. Nieuwe aanplantingen hebben zovele jaren nodig om het zelfde te betekenen dan die er nu zijn. De opwarming laat ons zien dat we niet minder of ander groen nodig hebben maar meer en zeker behouden wat we hebben. Denk na ! Vergeet het geld dat jullie kunnen verwachten, denk in de eerste plaats aan de mensen.

 • #2

  Anne Claeys (maandag, 01 juni 2020 09:33)

  aub mogen wij de groene Delle behouden? Zo'n mooie plek, laat ons dit in stand houden voor ons en de komende generaties.

 • #1

  Mien Peeters (dinsdag, 19 mei 2020)

  Gun ons die lapjes groen die we zo hard nodig hebben...dat heeft de coronacrisis, o.a. Ons wel heel duidelijk gemaakt. Wij willen blijven ademen.

Waarover gaat het ?

==> (Gebruik navigatie links om alle onderwerpen over de Groene Delle te bekijken, dit dossier is zeer uitgebreid !)

==> Bekijk 'recent nieuws' om up-todate te zijn/blijven


Nieuwe film (1'30) om kennis te maken met natuurgebied de 'Groene Delle'

Persartikels

Voor de links naar de meest recente artikels die in de media zijn verschenen,
raadpleeg Pers Links in de navigatie. 

Even situeren

Voor het uitbreidingsgebied Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) is een uitbreiding van de bestaande industriezone Lummen Zolder opgenomen  langsheen het Albertkanaal richting Stokrooie. Er heerst onder de inwoners van Stokrooie heel wat onrust wat er met het aangrenzend prachtige natuurreservaat (Groene Delle) zal gebeuren.

Op dit gedeelte van de website van Stokrooie wordt alle nieuws over de Groene Delle gecentraliseerd.

Bedreigd door uitbreiding industriegebied ‘Zolder-Lummen’ (ENA-project)

Het industrieterrein ‘Zolder-Lummen Zuid’ zoekt plaats voor uitbreiding tussen de autosnelweg E313 (westen) en het Albertkanaal (oosten), ten zuiden van het bestaand industrieterrein Zolder-Lummen. De ca. 100 ha grote zoekzone overlapt vrijwel volledig met een deelgebied van het erkend reservaat ‘Laambeekvallei’. In dit deelgebied beheert Limburgs Landschap vzw zo’n 23 ha waardevolle natuur.

Bedreiging

De Vlaamse regering wil een aantal nieuwe bedrijvenzones realiseren in het Economisch Netwerk Albertkanaal, afgekort ENA. Deze potentiële uitbreidingszone heeft voornamelijk een bestemming als ‘natuurgebied’, een gedeelte is ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’ en de aanwezige plas (beter gekend als ‘t Koet) is ‘ontginningsgebied met nabestemming groengebied’. Er zijn tal van waardevolle vegetaties aanwezig. Het gebied heeft bovendien een belangrijke functie als corridor. Het is de enige verbinding tussen bestaande natuurgebieden aan weerszijden van het Albertkanaal.

Stand van zaken

Eind 2007 is een nieuwe afrit (26bis) gerealiseerd op de E313. Deze ontsluit het bestaande bedrijventerrein rechtstreeks en vormt de noordgrens van de Groene Delle.

In het voorjaar van 2006 is het studiebureau Econnection gestart met het onderzoek naar de natuurwaarden van de Groene Delle. Dit rapport dient eerst geëvalueerd en goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

In het voorjaar van 2008 is het studiebureau Technum gestart met de opmaak van inrichtingsschetsen.

Voorgaande onderzoeken dienen verwerkt te worden in de plan-MER voor het ganse ENA. Pas als voorgaande rapporten een positief advies geven, kan gestart worden met de opmaak van het RUP.

Alternatief

Uit het “Eindrapport Nadere uitwerking Economisch Netwerk Albertkanaal” van 2004 blijkt dat er nog 1300 hectaren niet-gebruikte bedrijfsgronden voorhanden zijn in het ENA. Vanuit het streven naar een zuinig ruimtegebruik moeten deze reserves bij voorrang aangesneden worden, vooraleer nieuwe bedrijventerreinen worden ontwikkeld. Op die manier blijft open ruimte gespaard en kan de Groene Delle volledig behouden blijven. Daarnaast moet geïnvesteerd worden in ontsnipperende en (her)verbindende maatregelen. Dit gezien de belangrijke en unieke corridorfunctie in de reeds sterk versnipperde vallei van de Laambeek.

Actie

Limburgs Landschap vzw diende een inspraakreactie in bij het plan-MER voor het ENA en verzocht de Afdeling Natuur en Bos (ANB) om een passende beoordeling uit voeren inzake de mogelijke impact op Europees beschermde natuurwaarden. Verder werd deelgenomen aan de gezamenlijke persactie met andere verenigingen tegen de aantasting van natuurgebieden door het ENA. Deelname aan werklunch met lokale politici betreffende het ENA.

Samen met de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) wordt een initiatief opgezet om de natuur in de Groene Delle door inventarisaties zo goed mogelijk in kaart te brengen.

Het Actiecomité Groene Delle organiseerde in november 2008 een wandeling in het gebied. Er werd een petitieactie opgezet waarbij zo'n 5000 handtekeningen verzameld werden.

Overname teksten Bond Beter Leefmilieu

Commentaren: 2
 • #2

  Kuipers Jos (dinsdag, 30 januari 2018 10:42)

  Bij een nachtelijke wandeling viel me op dat watervleermuizen actief zijn boven de Groene Delle.

 • #1

  prter (donderdag, 21 juli 2016 02:07)

  de mensen moeten van ander mensen prive eigendom af blijven
  blijv er gewoon weg

Het laatste bos

het laatste bos
(we reppen ons rappend)

zullen wij weerloos wachten
tot men ons laatste bos zal slachten
onze hoogsteigen longen
waar ooit vogels en kinderen
tegen de wind in zongen
en speelden in alle gekte
en de geheimen met bloemen, insecten
en vlinders deelden
in het woud, in het kreupelhout
waar ze vrijden en streelden
waar jongens hun roversnest bouwden
waar  meisjes werden
belaagd en geplaagd
(en soms ontmaagd)
waar ze beiden ’t verglijden
van de jaren berouwden
hier in dit land
waar op haas en  konijn
en fazant  werd gejaagd
hier moet het zijn

waar werd gehandeld, gewandeld
geademd door jong en door oud
werd gevist en gepaard
en de stilte bewaard
en langs de beek
waar je diep
in de wildernis keek
die je riep
in de zwoelte van de zomer
je droomde, je sliep
tot de koelte zou komen…

wij, dodelijk zieken
wakkere stakkers
rijk aan failliete fabrieken
gelovend in groei
onze enige reddingsboei
stofwolken waaiend
de kaaien in lichterlaaie
niets wordt gezaaid
niets blijft er duren
leeg zijn de schuren
in waanzinnige stormen
kromzakkend, omgewaaid
luister, duistere wolken van stof
bevolken de hemel, zwaar en grof
met hun gewemel
de knagende wormen belagen
onleefbare steden
wij, helden, die niet zelden
boete deden
over zoete zonden
die we belangrijker vonden
dan het bevuilen
van onze nesten
wij huilen en wenen
om wat is verdwenen
in ’t noorden, in ’t zuiden
in ’t oosten, in ’t westen
wij die moordden, schransend
dansend op de resten
nu de noodklokken luiden,
niet te troosten
achter de dijken, de vesten
verscholen overleven de rijken
de anderen dolen,
levende lijken,
nog even,
nog even, welk leven?

laat leven, laat los…
ach zullen wij wezenloos wachten
tot men ons laatste bos
weerloos zal slachten?

of samen vreedzaam vechten
opdat men geen bos meer zou slechten?

Erik Van den Abbeele  -  Foto: Luc Gijbels

Zoek in Stokrooie.be

Onze sponsors

Schrijf je in voor de gratis Nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis Digitale Nieuwsbrief Stokrooie met actuele artikels. Zo hoef je geen nieuws over Stokrooie te missen. Tevens ontvang je op je verjaardag een geschenk. Zomaar... We respecteren uiteraard je privacy: je mailadres wordt NIET voor andere doeleinden gebruikt - en je kan je op ieder ogenblik uitschrijven.
Privacyverklaring 

Vul hier je gegevens in:

VRT NWS

Liveblog formatie - Formateur Diependaele praat morgen al met Mahdi en Depraetere, echte onderhandelingen starten mogelijk volgende week 
Federaal informateur Bart De Wever (N-VA) heeft verslag uitgebracht bij de koning over zijn opdracht. Die heeft zijn opdracht met een week verlengd. Op Vlaams niveau geven zowel N-VA, Vooruit als CD&V aan dat ze bereid zijn om onderhandelingen op te starten. Matthias Diependaele (N-VA) zal die formatiegesprekken leiden. Volg de formatie op de voet in onze liveblog.
>> meer lezen

Weer voor Stokrooie