Manifest

Manifest voor het behoud en verdere ontwikkeling van het Limburgse groenpatrimonium

Limburg is nog altijd de meest groene provincie van Vlaanderen maar we zijn hard op weg om daar iets aan te doen. In negen jaar tijd verloor onze provincie liefst 700 ha bos en het ziet er niet naar uit dat we bij de les zijn. Zelfs ingekleurde natuurgebieden in het gewestplan zijn niet veilig, getuige verschillende waardevolle groengebieden langs het Albertkanaal die aangeduid zijn om het ENA project (Economisch Netwerk van het Albertkanaal) gestalte te geven.

Zowel het gewest Vlaanderen als de provincie Limburg lijken te kiezen voor logistiek als de motor van onze toekomstige economie. “Logistiek Vlaanderen” en logischerwijs Limburg dreigt op deze manier een doorvoerkanaal te worden voor containers met alle gevolgen voor de weginfrastructuur. Een keuze voor logistiek en industrialisatie langsheen het Albertkanaal betekent  een verlies van vele hectaren groen en open ruimten voor de provincies Antwerpen en Limburg. Wanneer we het provinciaal milieubeleidsplan in Limburg gestalte willen geven en onze bossen koesteren moeten we op de eerste plaats beginnen met de ons resterende groengebieden te beschermen.

Ondergetekenden erkennen daarom de waarde van de Limburgse bos- en groengebieden, hun belang voor het milieu en zijn niet zomaar bereid dit natuurpatrimonium verder te laten inkrimpen.

Ondergetekenden willen ook ijveren voor de definitieve bevestiging in de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen van de volgens het gewestplan aangeduide natuurgebieden. Met name het gebied de Groene Delle te Stokrooie Hasselt en het Munsterbos te Zutendaal zijn belangrijke schakels en sluiten aan op open ruimtegebieden aan weerszijden van het kanaal.

Ondergetekenden weigeren mee te stappen in een scenario waarbij het hele Albertkanaal een verlengstuk wordt van de haven van Antwerpen met een snoer van bedrijven en laadkaaien tot in Luik.

De ondertekenaars van dit manifest erkennen ook het economisch belang van natuur en open ruimte als een pijler van de Limburgse economie. Zij willen dat een netwerk zoals ENA pretendeert te zijn, een werkelijk web wordt met open ruimten, ecologische mazen. ENA moet niet alleen een economisch maar ook een ECOLOGISCH netwerk worden! Het algemeen belang, gezien door de bril van de bedrijfswereld is enkel het economische luik van een geheel waar andere elementen zoals algemeen welzijn, natuurbehoud en ontwikkeling even van minder belang zijn.

De ondertekenaars van dit manifest vragen daarom respect voor de natuur en erkenning van de economische waarde van natuurbeleving en toerisme. Van de Vlaamse regering en het  provinciebestuur verwachten ze een daadwerkelijke uitvoering van de doelstellingen van het Limburgse milieubeleidsplan.

 

Onderteken het MANIFEST

Zoek in Stokrooie.be

Schrijf je in voor de Digitale Nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis Digitale Nieuwsbrief Stokrooie met actuele artikels. Zo hoef je geen nieuws over Stokrooie te missen. Tevens ontvang je op je verjaardag een presentje. Zomaar... We respecteren uiteraard je privacy: je mailadres wordt NIET voor andere doeleinden gebruikt - en je kan je op ieder ogenblik uitschrijven. 

Onze sponsors

Hero vastgoed Heusden-Zolder

vrt NWS

Liveblog: Code oranje van kracht, rukwinden tot 108 km/u aan de kust
Het KMI heeft rond 5 uur vanochtend code oranje laten ingaan voor Vlaanderen (met uitzondering van Vlaams-Brabant). Volg hier de laatste updates.
>> meer lezen

Weer voor Stokrooie

Volg ons op Twitter