Plan RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan)

Op donderdag 25 januari om 14 uur wordt in het VAC Hasselt een plenaire vergadering gehouden over het project Zolder-Lummen Zuid, ofwel De Groene Delle.

Een plenaire vergadering is een besloten vergadering met advies verlenende instanties. Enkel de instanties die een uitnodiging per brief hebben ontvangen kunnen deelnemen aan dergelijke plenaire vergadering. 

 

RUP
Hieronder kan je het voorontwerp vinden van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in uitvoering van de nadere uitwerking van het Economisch Netwerk Alberkanaal (ENA) 
Je vindt er héél veel informatie, teksten, plannen, kaarten en luchtfoto's van het RUP. Alle documenten kan je downloaden als een PDF en openen met Acrobat Reader. 

Voorontwerp RUP (document tekst)
Voorontwerp RUP - RUP_02000_212_00398_00
Adobe Acrobat document 1.3 MB
Kaart gebied Groene Delle en straten Stokrooie
Grafisch bestand - RUP_02000_212_00398_0
Adobe Acrobat document 601.1 KB
Plan van het RUP - Groene Delle
Plan - RUP_02000_212_00398_00001_TNK_PV_
Adobe Acrobat document 446.9 KB
Luchtfoto Groene Delle
Foto-RUP_02000_212_00398_00001_TNK_PV_1_
Adobe Acrobat document 988.4 KB
Gewestplan
Gewestplan - RUP_02000_212_00398_00001_T
Adobe Acrobat document 1.5 MB
Percelen met planschade
Planschade - RUP_02000_212_00398_00001_R
Adobe Acrobat document 579.8 KB
Andere plannen kaart
Andere plan - RUP_02000_212_00398_00001_
Adobe Acrobat document 417.7 KB

Bron: Ruimte Vlaanderen - Departement Omgeving

Plan MER (Milieu Effectenrapport)

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE BIJ RUIMTELIJKE PLANNEN

 

De Europese richtlijn 2001/42/EG bepaalt welke plannen aan een milieueffectenrapport onderworpen moeten worden, alle ruimtelijke uitvoeringsplannen en plannen van bijzondere aanleg (BPA) vallen onder het toepassingsgebied van deze richtlijn.

 

Concreet betekent dit dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk uitvoeringsplan of BPA (Vlaamse Regering, Deputatie of College van Burgemeester en Schepenen) moet kiezen voor één van de volgende drie pistes:

- een milieueffectrapport (plan-MER) opstellen

- een ‘verzoek tot ontheffing’ aanvragen

- een ‘onderzoek tot milieueffectrapportage (m.e.r.)’ uitvoeren. 


Inspraak bij plan-MER: nota voor publieke consultatie

Eerste stap in de plan-MER procedure is het bepalen van de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten. Dit gebeurt in de zgn ‘nota voor publieke consultatie’. Deze nota ligt een maand lang ter inzage. Iedere betrokkene kan vanuit zijn kennis van de omgeving aangeven welke milieueffecten volgens hem onderzocht zouden moeten worden en op welke manier dit kan gebeuren. Bovendien kunt u mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven voorstellen.

Op basis van de resultaten van de nota en de inspraakronde zal de dienst MER van de Vlaamse overheid richtlijnen opstellen voor het plan-MER. Dan kan begonnen worden met het milieueffect-onderzoek dat zal resulteren in een rapport (plan-MER). Dit rapport moet worden goedgekeurd door de dienst MER van de Vlaamse overheid. Deze dienst toetst of het rapport gevolg geeft aan de opgestelde richtlijnen.

Bron: Ruimte Vlaanderen - departement van de Vlaamse Overheid 

Download het plan MER

Het Plan-MER Economisch Netwerk Albertkanaal werd opgesteld op 01/10/2013 door groep Arcadis in opdracht van de Vlaamse overheid. Het MER werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering in juli 2014. 

Het rapport gaat over Plan-MER Zolder-Lummen Zuid (Groene Delle)

Dit plan telt 201 pagina's / downloadgrootte 45 MB 

MER - 05_5619_ENA_DEEL 3_3_planMER_ZLZ_d
Adobe Acrobat document 45.5 MB

Commentaar schrijven

Commentaren: 0

Zoek in Stokrooie.be

Schrijf je in voor de Digitale Nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis Digitale Nieuwsbrief Stokrooie met actuele artikels. Zo hoef je geen nieuws over Stokrooie te missen. Tevens ontvang je op je verjaardag een presentje. Zomaar... We respecteren uiteraard je privacy: je mailadres wordt NIET voor andere doeleinden gebruikt - en je kan je op ieder ogenblik uitschrijven. 

Onze sponsors

Hero vastgoed Heusden-Zolder

vrt NWS

Liveblog: Code oranje van kracht, rukwinden tot 108 km/u aan de kust
Het KMI heeft rond 5 uur vanochtend code oranje laten ingaan voor Vlaanderen (met uitzondering van Vlaams-Brabant). Volg hier de laatste updates.
>> meer lezen

Weer voor Stokrooie

Volg ons op Twitter