23 hectare natuur verdwijnt voor industrie in Groene Delle

De Vlaamse regering heeft op 15 mei 2020 haar akkoord gegeven voor 27 ha industriegebied in de Groene Delle. Een deel van het natuurgebied moet wijken voor industrie. 

 

Het plan voorziet in een nieuw industrieterrein van 27ha (watergebonden) in het verlengde van het huidige industrieterrein Zolder-Lummen. Het gebied waar industrie komt is gelegen naast het Albertkanaal. Daarvoor gaat 23 ha van het natuurgebied 'De Groene Delle' verloren. De resterende natuur waaronder ook de waterplas 'Het Koet" wordt opgenomen in het Vlaams-Ecologisch-Netwerk. Dat moet de bescherming op lange termijn vergroten en vermijden dat het gebied in de toekomst toch nog wordt omgezet naar industriegrond. 

Na de voorlopige vaststelling die de Vlaamse Regering op 15 mei 2020 heeft gedaan volgt een openbaar onderzoek van 60 dagen waarin tegenstanders hun bezwaar kunnen indienen.

 

In het verleden lokten de plannen bijzonder veel protest uit waarbij een 5.000 bezwaarschriften werden verzameld door het actiecomité. Ook Stijn Meuris zorgde voor een protestlied. "Met nieuwe wandelingen of acties komen we er nu niet" zegt Wilfried Croux namens het actiecomité. "Nu moeten we het juridisch spelen, waarbij we kijken naar Natuurpunt en De Limburgse Milieukoepel". Men kan naar de Raad van State trekken, maar alhoewel De Groene Delle om natuurgebied gaat, het heeft geen Europese beschermingsstatus zoals het Esserbos. Er wordt binnenkort samengezeten om de verdere strategie te bepalen. 

Ook werkgeversorganisatie VOKA is niet helemaal tevreden. Van het oorspronkelijk plan om 100 ha die ter beschikking zou zijn blijft nu maar 27 ha over voor industrie. Er wordt nu vooral gekeken naar een Europees of regionaal watergebonden distributiecentrum dat op dit industriegebied kan zorgen voor zo'n 500 jobs (vergelijkbaar met Nike in Ham). De ontwikkeling van het terrein zelf is in handen van de Vlaamse Waterweg. 

 

Bron: HBVL  

Grafiek: HBVL
Grafiek: HBVL

Stad Hasselt geeft "voorwaardelijk" gunstig advies

De stad Hasselt gaat akkoord met de ontwikkeling van 26 hectare in natuurgebied De Groene Delle als bedrijventerrein, maar koppelt dit terzelfder tijd aan 14 randvoorwaarden. Het vraagt de Vlaamse Regering om hiermee rekening te houden. “Dit betekent dus niet dat we de rode loper uitrollen. We stellen wel degelijk een reeks voorwaarden”, zegt schepen Tom Vandeput (CD&V), die de stad vertegenwoordigde op de vergadering van alle adviesorganen.

 

Voorwaarden
“We krijgen als schepencollege maar één keer de kans om ons advies neer te leggen en daarom is gekozen om te ijveren voor het behoud en maximale bescherming van het natuurgebied De Groene Delle. De zone die nu als natuurgebied verankerd is in het GRUP, wordt mee opgenomen in het onteigeningsplan en daarvoor willen we evenveel (26 hectare) groencompensatie in Hasselt, nog vóór het bedrijventerrein ontwikkeld wordt.

 

Ook vragen we brede bufferzones, overal groendaken, een geluidsscherm en zeker geen Seveso-bedrijven. Bovendien is een rechtstreekse aansluiting met zowel de verkeerswisselaar in Lummen als met het Albertkanaal een absolute must voor ons.”

 

Het actiecomité wil de Groene Delle helemaal als groengebied behouden.  Het gebied is immers een belangrijke schakel in het vijvergebied van Midden-Limburg.

 

De Hasseltse sp.a is tevreden met dit advies. Ze zit mee in de meerderheid en ziet fractieleider Rob Beenders in het Vlaams Parlement geregeld van leer trekken tegen de beslissingen omtrent De Groene Delle. “Omdat het een beschrijvend advies is dat niet echt ‘ja’ of ‘nee’ zegt”, legt Rob Beenders uit. “Als gemeenteraadsfractie steunen we dit advies dan ook voluit. Zelfs in het Vlaams Parlement, waar we onze rol als oppositiepartij hebben gespeeld, zijn de kaarten geschud. Nu ligt alles in handen van de Vlaamse regering. En we moeten hopen dat zij rekening houden met de 14 randvoorwaarden die het Hasselts schepencollege formuleerde.”

 

09/02/2018 - bron Dirk Jacobs 

Plan RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan)

Op donderdag 25 januari om 14 uur wordt in het VAC Hasselt een plenaire vergadering gehouden over het project Zolder-Lummen Zuid, ofwel De Groene Delle.

Een plenaire vergadering is een besloten vergadering met advies verlenende instanties. Enkel de instanties die een uitnodiging per brief hebben ontvangen kunnen deelnemen aan dergelijke plenaire vergadering. 

 

RUP
Hieronder kan je het voorontwerp vinden van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in uitvoering van de nadere uitwerking van het Economisch Netwerk Alberkanaal (ENA) 
Je vindt er héél veel informatie, teksten, plannen, kaarten en luchtfoto's van het RUP. Alle documenten kan je downloaden als een PDF en openen met Acrobat Reader. 

Voorontwerp RUP (document tekst)
Voorontwerp RUP - RUP_02000_212_00398_00
Adobe Acrobat document 1.3 MB
Kaart gebied Groene Delle en straten Stokrooie
Grafisch bestand - RUP_02000_212_00398_0
Adobe Acrobat document 601.1 KB
Plan van het RUP - Groene Delle
Plan - RUP_02000_212_00398_00001_TNK_PV_
Adobe Acrobat document 446.9 KB
Luchtfoto Groene Delle
Foto-RUP_02000_212_00398_00001_TNK_PV_1_
Adobe Acrobat document 988.4 KB
Gewestplan
Gewestplan - RUP_02000_212_00398_00001_T
Adobe Acrobat document 1.5 MB
Percelen met planschade
Planschade - RUP_02000_212_00398_00001_R
Adobe Acrobat document 579.8 KB
Andere plannen kaart
Andere plan - RUP_02000_212_00398_00001_
Adobe Acrobat document 417.7 KB

Bron: Ruimte Vlaanderen - Departement Omgeving

Plan MER (Milieu Effectenrapport)

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE BIJ RUIMTELIJKE PLANNEN

 

De Europese richtlijn 2001/42/EG bepaalt welke plannen aan een milieueffectenrapport onderworpen moeten worden, alle ruimtelijke uitvoeringsplannen en plannen van bijzondere aanleg (BPA) vallen onder het toepassingsgebied van deze richtlijn.

 

Concreet betekent dit dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk uitvoeringsplan of BPA (Vlaamse Regering, Deputatie of College van Burgemeester en Schepenen) moet kiezen voor één van de volgende drie pistes:

- een milieueffectrapport (plan-MER) opstellen

- een ‘verzoek tot ontheffing’ aanvragen

- een ‘onderzoek tot milieueffectrapportage (m.e.r.)’ uitvoeren. 


Inspraak bij plan-MER: nota voor publieke consultatie

Eerste stap in de plan-MER procedure is het bepalen van de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten. Dit gebeurt in de zgn ‘nota voor publieke consultatie’. Deze nota ligt een maand lang ter inzage. Iedere betrokkene kan vanuit zijn kennis van de omgeving aangeven welke milieueffecten volgens hem onderzocht zouden moeten worden en op welke manier dit kan gebeuren. Bovendien kunt u mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven voorstellen.

Op basis van de resultaten van de nota en de inspraakronde zal de dienst MER van de Vlaamse overheid richtlijnen opstellen voor het plan-MER. Dan kan begonnen worden met het milieueffect-onderzoek dat zal resulteren in een rapport (plan-MER). Dit rapport moet worden goedgekeurd door de dienst MER van de Vlaamse overheid. Deze dienst toetst of het rapport gevolg geeft aan de opgestelde richtlijnen.

Bron: Ruimte Vlaanderen - departement van de Vlaamse Overheid 

Download het plan MER

Het Plan-MER Economisch Netwerk Albertkanaal werd opgesteld op 01/10/2013 door groep Arcadis in opdracht van de Vlaamse overheid. Het MER werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering in juli 2014. 

Het rapport gaat over Plan-MER Zolder-Lummen Zuid (Groene Delle)

Dit plan telt 201 pagina's / downloadgrootte 45 MB 

MER - 05_5619_ENA_DEEL 3_3_planMER_ZLZ_d
Adobe Acrobat document 45.5 MB

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    ellydewinne@rogers.com (zondag, 14 april 2019 02:30)

    graag het toekomstig gewest plan van Stokrooie (rond het albert kanaal)

Zoek in Stokrooie.be

Onze sponsors

Schrijf je in voor de gratis Nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis Digitale Nieuwsbrief Stokrooie met actuele artikels. Zo hoef je geen nieuws over Stokrooie te missen. Tevens ontvang je op je verjaardag een geschenk. Zomaar... We respecteren uiteraard je privacy: je mailadres wordt NIET voor andere doeleinden gebruikt - en je kan je op ieder ogenblik uitschrijven.
Privacyverklaring 

Vul hier je gegevens in:

VRT NWS

Jongen (19) neergestoken aan schoolpoort van Spectrumcollege in Lummen: "Geen leerling van school betrokken"
Aan het Spectrumcollege in Lummen is een 19-jarige jongeman uit Lummen neergestoken. Volgens de directie is er niemand van de school bij het incident betrokken. Het slachtoffer is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. De verdachte is een 18-jarige jongen, ook afkomstig uit Lummen. Voorlopig is er geen duidelijkheid over de aanleiding.
>> meer lezen

Weer voor Stokrooie