Visie Vlaams Gewest

De Vlaamse regering ziet het kanaal liefst als een industrieel lint doorheen de provincies Antwerpen en Limburg om op die manier gestalte te geven aan het ENA project - Economisch Netwerk van het Albertkanaal. De Vlaamse regering voert ook dankzij het subsidiariteitprincipe een politiek van de voldongen feiten. De voorwaarden voor ontsluiting van het gebied zijn namelijk al verwezenlijkt: een op- en afrittencomplex met rotonde ter hoogte van het natuurgebied De Groene Delle en het wegwuiven door de Vlaamse regering om een overbrugging van de E313 te voorzien voor plaatselijk verkeer en recreanten.
Ook de nv Scheepvaart is vrij duidelijk in haar doelstellingen; zij wil eigenaar worden van het natuurgebied De Groene Delle om het nadien als totaal gebied te (laten) omvormen tot industrieterrein voor kanaalgebonden activiteiten.

Visie Stad Hasselt

De visie van de Stad Hasselt staat haaks op die van het Vlaamse Gewest.  In tegenstelling tot het Vlaamse Gewest is de Stad Hasselt 100% gekant tegen een industrialisering van het gebied en erkent de Stad Hasselt de grote ecologische waarde van het gebied. Ze heeft duidelijk andere plannen die dicht bij de bevolking staan en die  een natuur- en recreatieve functie beogen.

Visie bevolking en inwoners Stokrooie

De inwoners van Stokrooie en de actiegroep De Groene Delle steunen de visie van de Stad Hasselt waarbij het Albertkanaal gezien wordt als een groene as. Deze visie sluit naadloos aan bij de ontwikkeling van een groen en toeristisch Limburg en is onverzoenbaar met het inpalmen van het natuurgebied door industrie. Het waardevol natuurgebied De Groene Delle moet integraal als natuurgebied behouden blijven.


Argumentatie van bevolking Stokrooie

Een petitielijst en een bezwaarschrift werd inmiddels getekend door 4.965 personen en afgegeven aan de Stad Hasselt.

Ook werd er online een Manifest ondertekend voor het behoud van het natuurgebied.

Zoek in Stokrooie.be

Onze sponsors

Schrijf je in voor de gratis Nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis Digitale Nieuwsbrief Stokrooie met actuele artikels. Zo hoef je geen nieuws over Stokrooie te missen. Tevens ontvang je op je verjaardag een geschenk. Zomaar... We respecteren uiteraard je privacy: je mailadres wordt NIET voor andere doeleinden gebruikt - en je kan je op ieder ogenblik uitschrijven.
Privacyverklaring 

Vul hier je gegevens in:

VRT NWS

Aantal kankerdiagnoses in ons land lag nooit zo hoog, overlevingskansen wel sterk gestegen
Meer dan 78.400 Belgen hebben vorig jaar te horen gekregen dat ze kanker hadden. Het aantal diagnoses in ons land lag nog nooit zo hoog. Tegelijk daalt het aantal mensen dat sterft aan kanker. En de overlevingskansen bij bepaalde kankers zijn, onder meer dankzij verbeterde behandelingen, sterk gestegen.
>> meer lezen

Weer voor Stokrooie