‘Grootouders Voor Het Klimaat' bezochten Groene Delle

Een dertigtal grootouders fietsen 6 dagen lang voor een beter klimaat. Op dinsdag 18 oktober vertrokken zij in Oostende.

 

Onderweg werden er gestopt langs scholen, bedrijven en natuurgebieden om hun stem te laten horen voor een beter klimaat. Vrijdagnamiddag 21 oktober mochten wij als goede vrienden van de Groene Delle de “Grootouders Voor Het Klimaat” verwelkomen. Na een toespraak van de Grootouders en van Limburgs landschap over de Groene Delle werd er een korte wandeling gehouden.

 

Bedoeling is Brussel te bereiken op zondag 23 oktober in de mars voor een beter klimaat.  

Tekst en foto’s: Theo Vallons

 

Feestelijke toast door de 'Grootouders voor het Klimaat'

Op dinsdag 22 september brachten de ‘Grootouders voor het Klimaat’ een toast uit aan de actievoerders, ondertekenaars en bezwaarindieners voor het behoud van de Groene Delle.

 

Ter gelegenheid van de Hasseltse Gemeenteraad werden op het Limburgplein enkele positieve toespraken gehouden. Daarna was het de beurt aan het ‘omroerkoor’ van de Grootouders om enkele nummers te zingen die aanleunden naar de bedreigde natuurgebieden zoals: ‘We need to wake up’ en ‘Laat ons een bloem’ van Louis Neefs.

 

Tot slot brachten de aanwezige Grootouders een toast uit op de redding van de Groene Delle.

Tekst en foto's: Theo Vallons         

 

Het was Feest voor De Groene Delle

De fietstocht georganiseerd van De Wijers naar De Groene Delle was een succes. De zon was van de partij en heel wat mensen waren komen opdagen om toch een beetje feest te vieren. Alles gebeurde met toeters en bellen, in de bomen en struiken kon men witte linten hangen. Wit als teken van feest. En met stoepkrijt kon jong en oud zich uitleven op de kanaaldijk. Het zag er allemaal mooi en feestelijk uit. Het is een uitzondering dat een volksprotest zoals bij de Groene Delle, een dossier van een minister krijgt omgebogen. 

Foto's: Theo Vallons en Erik Vanden Abbeele

Fietstocht op 20 september van de Wijers naar de Groene Delle

Het vermaledijde ruimtelijk uitvoeringsplan dat ongeveer 30 ha van de Groene Delle zou amputeren ten voordele van industrie is geschrapt. Het actiecomité heeft hard en lang moeten knokken. Gelukkig hebben we vanaf mei maximaal hulp en steun ondervonden van natuurverenigingen, van milieu- en klimaatorganisaties en niet te vergeten van de gewone burger die petitielijsten en bezwaarschriften het nodige gewicht gaven. 

Vandaag zijn we blij en gelukkig dat deze slag is gewonnen en dat willen we ook duidelijk tonen met onze actie van zondag 20 september. 

 

Fietstocht op 20 september - Dank je wel !

Onze fietstocht zal dus doorgaan maar wel met een heel andere boodschap. Een boodschap van vreugde om deze ontzettend mooie overwinning van de rede, het gezonde verstand te vieren.

 

Bedoeling
Iedereen mag op de kanaaldijk aan de Groene Delle de bomen en struiken volhangen met witte linten. De bomen zullen jullie dankbaar zijn dat ze verder mogen leven en ons verder mogen voorzien van de hoognodige zuurstof. 

 

Praktisch

 

Zondag 20 september tussen 10 u en 16 u

- START: Aan de uitkijktoren over de Wijers in Zonhoven, Onthaalpunt Heidestrand

Zwanenstraat 105 te 3520 Zonhoven
- VERTREKUUR: Je kiest zelf je startuur tussen 10 u en 16 u.

- ONTHAAL: Er is onthaal voorzien aan de uitkijktoren en op de kanaaldijk. 

- ROUTE: Je vertrekt vanaf de uitkijktoren (het hart van de Wijers) en zo ga je via een fietspad door de bossen naar de kanaaldijk. De route naar de Groene Delle is bewegwijzerd. Totaal 6 km. 

 

Zo maken we maken vanuit het hart van de Wijers duidelijk dat de Groene Delle onlosmakelijk bij de Wijers hoort en zijn blij dat het in zijn geheel kan bewaard blijven als groene parel in het groene hart van Limburg.

Aan het centrale startpunt aan de uitkijktoren in Zonhoven vertrekken we in bubbels voor een tocht van ongeveer 6 km naar de Groene Delle. Op de kanaaloever bevestigen we witte linten over de ganse lengte van de Groene Delle als teken van hoop, als teken van vastberadenheid, als teken van steun voor de natuur en als teken van dankbaarheid. 

Witte linten zijn (gratis) aan het vertrekpunt te krijgen.


Corona
De social distancing respecteren en voldoende afstand houden want Corona is niet weg.

Iedereen heeft een mondmasker bij voor als het druk wordt. Het is niet de bedoeling om een manifestatie op de kanaaldijk te houden. Vermijd om samen te troepen.

 

Oproep
Iedereen mag eveneens van waar dan ook naar de Groene Delle fietsen of wandelen om met wit lint rond de bedreigde bomen uiting te geven aan een dankbaar gevoel dat de Groene Delle groen mag blijven. Maak er een feestelijke familieuitstap van. 
Maar zorg ook voor je veiligheid, draag bij voorkeur een geel veiligheidshesje en hou een oogje in het zeil op de kinderen aan de kanaaldijk. 

 

Mobiliseer je bubbel en heel je achterban

Las de tocht in je zondagse rit of wandeling. 

Meer weten? Contacteer 0476 354 384 (Erik) of 0477 48 56 38 (Wilfried)

 

Parking auto

Aan de uitkijktoren zelf is er maar een kleine parking en die is bedoeld voor mindervaliden. Een kleine kilometer verder de Zwanenstraat volgen richting Bolderberg tegenover het Heidestrand is er een heel grote parking.

 


Tekst: Wilfried Croux
Illustratie: Gaby Croux

 

Ludieke actie op Grote Markt in Hasselt tegen bomenkap

Zondag 19 juli 2020 hebben tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion Limburg een ludieke actie gevoerd op de Grote Markt in Hasselt tegen de komst van industrie in de Groene Delle.


Nadat Extinction Rebellion Limburg in een videoboodschap aankondigde de vier bomen op de Grote Markt in Hasselt om te kappen, gingen de klimaatactivisten de stammen op zondagmiddag met een kartonnen kettingzaag te lijf. Minister Zuhal Demir (N-VA) werd gepersifleerd in sketch waarin de actiegroep pleitte voor het behoud van De Groene Delle.Over de videoboodschap die vooraf werd verspreid ontstond heel wat commotie en verontwaardiging. Maar de actievoerders hebben op een zeer ludieke manier hun boodschap gemaakt. De teksten zijn voor 90% letterlijk zo gekopieerd van uitspraken van VOKA en verklaringen van Minister Zuhal Demir.

 

Door indentiek dezelfde tekst te gebruiken maar nu gepersifleerd op de bomen van de Grote Markt is de tekst compleet absurd en geeft het stof tot nadenken over de redenering die VOKA gebruikt over de bomen in de Groene Delle. Ook de uitspraken van Minister Demir in het Vlaams Parlement klinken plots wereldvreemd.

Je moet maar eens naar het aankondigings-filmpje van Extinction Rebellion kijken.
En hier staat een filmpje met een evaluatie door Extinction Rebellion. 

Tekst en foto's: Theo Vallons     

 

Grote wandelmanifestatie zondag 3 juni 2018

Het zou niet meer dan normaal zijn, moest na tien jaar inzet en actie voor behoud van natuur in de Groene Delle, bij de zoveelste manifestatie de belangstelling wat afnemen. Haalt het allemaal wel wat uit? Zeker nu het erop lijkt dat de Vlaamse regeringspartijen 26 ha industrie in De Groene Delle willen neerpoten… Het lijkt wel of het allemaal al in kannen en kruiken en beslist is. Maar dat was buiten de actiegroep gerekend, en buiten de betrokkenheid van lokaal verzet en milieubewuste mensen uit heel Limburg.

 

Op 3 juni meldden zich tussen de tweehonderdvijftig en driehonderd betogers aan het startpunt op het einde van de Kanaalstraat, eerst druppelsgewijs maar dan in massa. Ze werden onthaald op een vrij optreden van Kasper, lokaal jong talent met eigen nummers begeleid op gitaar en dan, als zowat iedereen ter plekke is, knalt de professioneel opgenomen rockversie van het "Groene Delle Verzetslied" uit de boxen (creatie van Erik –tekst- en muzikaal vooral van Rudi).
Een schitterend spandoek geeft aan waar het hem om draait: “Blijf met uw fikken van de Groene Delle af” een citaat uit onze song, waarin meer moois zit, zoals “Wat groen is moet groen blijven". "In de natuur dus geen bedrijven. Voor geld en macht mag geen natuur verkracht!” Het verzetslied vind je trouwens in twee versies op de facebookpagina “Groene Delle blijft groen” ….met mooie natuurprentjes waarop de betekenisvolle tekst van het hele lied staat.

 

De hele bende (we werden immers hier en daar “milieu-extremisten” genoemd !) zet zich in beweging, tot waar het bedreigde deel van De Groene Delle begint: aan het weggetje waar het stuk van de familie Vervoort ligt…familie die trouwens ook vertegenwoordigd is onder de betogers! In zijn korte speech maakt Wilfried duidelijk dat we elke partij de kans gaven zich uit te spreken voor behoud van de hele Groene Delle als natuurgebied, maar de huidige Vlaamse Regeringspartijen (NVA, CD&V, en VLD) kiezen blijkbaar voor 26 ha industrie, net zoals hun lokale afdelingen. Blijkbaar kiezen SPA en Groen! nu weer ondubbelzinnig voor de hele Groene Delle groen, en zij waren dan ook de enigen die uitdrukkelijk op onze vraag antwoordden, al hadden zij lokaal wel “ja maar….” gezegd in het Stadsadvies m.b.t. industrieplannen in De Groene Delle, omwille van de lieve vrede in de huidige Hasseltse Stadscoalitie met CD&V. Begrijpe wie kan. Maar goed…druk van onderuit werkt dus….

 

En het is nu duidelijk dat in de lokale verkiezingen én in de komende Vlaamse verkiezingen een stem voor NVA, CD&V, of VLD in elk geval betekent dat je stemt voor 26 ha industrie in De Groene Delle. Druk uitoefenen op alle partijen, lokaal en in Limburg, tot op Vlaams niveau….dat is ons goed recht als bewuste kiezers!

We waren op 3 juni met voldoende volk om de vijfhonderd meter bedreigde Groene Delle met een mensenketting af te grendelen: “wat groen is moet groen blijven”…of, zoals er breeduit op de kanaaloever geschilderd staat: GROENE DELLE GROEN!

 

We wandelen in een lange sliert, genietend van de koelte in het bos, rondom het bedreigde gebied, met de oude eiken-berkenheide en de broekbossen en de vallei van de Voortbeek terug naar het startpunt, waar Kasper ons weer op eigen nummers onthaalde, en we tevreden konden terugblikken op een schitterende manifestatie: neen, Stokrooie, de actiegroep en milieuliefhebbers geven hun strijd voor behoud van de Groene Delle en tegen door het beleid geplande natuurverkrachting niet op!

 

Een schitterend gebeuren onder stralende zomerzon!

Na tien jaar actie is “onder de mensen” de steun voor onze standpunten en argumenten nog nooit zo groot geweest!  Dat politici van welk slag ook dat maar beseffen! We moeten de ”waanzin die zo groot is, dat straks de aarde dood is” stoppen, en “niets zal ons beletten ons blijven te verzetten!”, zoals dat in ons Groene Delle Verzetslied heet!

 

Prima covering van onze actie in radio, op TV, in de kranten…en er werden ook weer heel wat fotootjes geschoten….Alvast hierbij een keuze….

 

Tekst: Erik Van den Abbeele
Foto's: Marc Willems

 

Veel volk tijdens eerste benefietavond van de Groene Delle 

Benefietavond - Groene Delle Happening op 20 november

Buiten de politieke druk is het belangrijk om ook maatschappelijk de druk hoog te houden en daarvoor zijn verdere acties nodig. Het actiecomité steunt volledig op vrijwilligers en de bijdragen van sympathisanten.

Kosten voor juridische bijstand en verder procederen zullen immers hoog oplopen. Daarom organiseren we op vrijdag 20 november een benefietavond “Groene Delle Happening” in het Ontmoetingscentrum te Stokrooie met de R&B band “Different” en als speciale gast Stijn Meuris. Alle artiesten en ook presentator Ronny Boussu verlenen gratis hun medewerking aan deze avond.
Vrijdag 20 november - Gratis inkom vanaf 20 uur.

Helpende handen zijn altijd welkom. Je kan contact opnemen met Erik
Van Den Abbeele 0476 35 43 84 of Wilfried Croux 0477 48 56 38.

Download flyer "Groene Delle Happening"
Flyer Groene Delle - LR.pdf
Adobe Acrobat document 376.8 KB

Verslag van de groenwandeling van 25 mei 2015

Meer dan 300 deelnemers voor de groenwandeling in de Groene Delle

Pinkstermaandag 25 mei had de groenwandeling plaats in de Groene Delle. De actie was een groot succes, meer dan 300 wandelaars stapten mee doorheen het natuurgebied. 

Lees hier het verslag
Bekijk hier de (talrijke) foto's

Oproep voor deelname groenwandeling op 25 mei

Groenwandeling in de Groene Delle

Als je wil dat ‘de Groene Delle’ echt groen blijft kom dan op 25 mei om 14 u  mee wandelen doorheen dit unieke natuurgebied. Kom met familie, buren en vrienden en mobiliseer zo ruim mogelijk - ook via de sociale media.
Samenkomst: einde Kanaalstraat (huisnummer 91) Hasselt-Stokrooie.
De bedoeling is dat we met een grote opkomst uitgebreid in de pers
zullen komen en publieksaandacht krijgen. U komt toch ook?


TIP

Het filmpje over de Groene Delle al bekeken? Kijk hier


Flyer wandeling pinkstermaandag 25 mei
Groene Delle flyer.pdf
Adobe Acrobat document 1.7 MB

Wijerdag in Herkenrode en in Stokrooie (verslag)

Zondag 29 september 2012 om 10 uur startte de Wijerdag met een rondleiding op de Abdij van Herkenrode. Zo'n 30 geïnteresseerden gingen mee met de vakkundige gidsen. Als eerste mocht Marc Willems van de Erfgoedkring Herkenrode-Kuringen iedereen welkom heten. Hij nam vervolgens de geschiedenis van de Abdij van Herkenrode voor zijn rekening en de “waterhuishouding op Herkenrode-vroeger en nu”. 

Daarna was het de beurt aan boswachter Jan Wellekens van het 'Agentschap voor Natuur en Bos'. Jan Wellkens had het over natuurherstel en de ontwikkeling rond de Abdij van Herkenrode.

Ten slot kwam Werner Mennen, ingenieur bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Hij vertelde over de grote werken die ondertussen gestart zijn rond de Abdij van Herkenrode. Zo worden er o.a. een grote en kleine visvijvers aangelegd, wordet de Tuilterdemer hersteld zodat er meer fauna en flora komt (visbestand) en beter bevloeiing door het natuurgebied Abdij van Herkenrode. Ook over de herstelwerkzaamheden aan de Tuiltermolen gaf hij alle uitleg. 

 

Tekst en foto's: Theo Vallons

Wandelen tussen abdijsite Herkenrode en de Groene Delle

Datum:    30/09/2012 10:00 tot 18:00
Plaats:     Vertrekken kan vanaf Abdijsite Herkenrode, Tuyltermolenhoeve, Limburg Lavendel en Lekenshof.
INFO        Gratis
Wandelbrochure te verkrijgen op de diverse startlocaties.
Voorzie gemakkelijke en waterdichte schoenen.

Wandel mee op de dag van de Wijers 30 september 2012

Overal in het gebied van De Wijers (Midden-Limburg) wordt op die dag de landschappelijke en historisch/culturele en toeristische rijkdom van deze aaneengesloten en unieke streek in de kijker geplaatst. Dit vijvergebied is uniek!


Ook in Stokrooie is er een uitgebreid aanbod aan activiteiten: op Herkenrode, Tuiltermolen, Het Lekenshof, de Lavendelhoeve.

Vier bewegwijzerde wandelcircuits (3,5 km, 5 km, 6 km en 11 km) laten je toe de diversiteit van historiek, landschap en menselijke activiteiten te verkennen op de grens van Haspengouw en Kempen. De erfgoedkring Herkenrode-Kuringen en de Afdeling Natuur en Bos van het Vlaamse Gewest begeleiden die dag om 10 uur een themawandeling over de waterhuishouding vroeger en nu op de Herkenrodesite. Vertek aan het belevingscentrum van de Abdijsite. Ontdek het volledig programma op www.wijers.be 

 

Op de abdijsite van Herkenrode (Poortgebouw) is er tussen 10 en 18 uur doorlopend een fotopresentatie diversiteit aan natuur tussen Abdijsite Herkenrode en de Groene Delle. Maak via de foto's van Erik Van den Abbellele kennis met de enorme diversiteit aan landschappen tussen Herkenrode en het natuurgebied de Groene Delle: brongebieden, drassige beemden, oude heide, berkenbos, vennetjes... en natuurlijk De Wijers. 

 

Tekst: dewijers.be

Flyer Stokrooie - Wijerdag 30 september
wijerdag.pdf
Adobe Acrobat document 246.6 KB

Infonamiddag bedreigde bossen op 30 oktober 2010

Zaterdag 30 oktober 2010 gaat in de cafetaria van het OC van Stokrooie de infonammidag door over bedreigde bossen in Vlaanderen met aansluitend een wandeling naar de Groene Delle. De pers is verwittigd, de natuurverenigingen zijn verwittigd. We verwachten natuurlijk in de eerste plaats belangstelling van de buurtbewoners, met name de mensen van Stokrooie en Thiewinkel.

Iedereen die in het verleden op een of andere manier interesse heeft getoond voor de problematiek van de Groene Delle zal deze mail in de bus krijgen met in bijlage het persbericht van VBV en de flyer.

Tekst: Wilfried Croux

Persbericht Bedreigde Bossen 30-10-2010
persberichtvbv.pdf
Adobe Acrobat document 355.6 KB

Internationale schapentocht door Stokrooie

Op 6 september 2010 trok de internationale schapentocht, die startte in Berlijn, en over Brussel en Luxemburg naar Trier reist, dwars door Stokrooie en De Groene Delle.

Van vroeg op de ochtend reeds onthaald door een delegatie van het actiecomité De Groene Delle, op een mooi weitje in natuurgebied vlakbij de kapel van O.L.V.van de eeuwigdurende bijstand (Hamelheide), trokken herder, 590 schapen en wat begeleiders (waaronder een Duitse biologe die de biodiversiteit onderzoekt), belangstellenden en leden van het actiecomité De Groene Delle (allen met een mooi Groene-Delle T-shirt), de kanaalbrug over, en langs de kanaaldijk naar en door De Groene Delle tot achteraan de Waterlozestraat.

De internationale schapentocht wil overal waar ze komen mensen bewust maken van de noodzaak om definitief open ruimte en natuur te beschermen, en kijken hoe het met natuur en de biodiversiteit gesteld is (het aantal en de verspreiding van planten en dieren, en landschapstypes, verbrokkeling en verbinding van natuurgebieden). De Stokrooieweg werd een tijdje afgesloten voor de schapendoortocht.

Op de oever van het kanaal, onderaan de brug, werden herder en schapen opgewacht door Stokrooise schoolkinderen en hun juffrouwen. Even verder werd halt gehouden om te zorgen dat Hilde Claes, Hasselts burgemeester, en Michiel Liefsoens (o.m. schepen van dierenwelzijn) de kudde welkom konden heten door symbolisch de herdersstaf even over te nemen. De herder sprak de kinderen toe, en ook Erik Van den Abbeele van de plaatselijke actiegroep “De Groene Delle” werd gevraagd even het woord te nemen. Aan de kinderen en de aanwezigen werd duidelijk gemaakt dat de schapen door Stokrooie kwamen, omdat ook hier open ruimte en natuur bedreigd worden (De Groene Delle). Ook werd nogmaals duidelijk gesteld dat De Stad Hasselt zich achter het opzet van de schapentocht en de eisen van het Groene-Dellecomité schaart.

Voor de kinderen was het ongetwijfeld een unieke dag: met de kudde mee trekken langs de kanaaldijk, en dan door De Groene Delle tot de rustplek (een bereidwillig ter beschikking gestelde wei langs de Waterlozestraat, vlakbij De Groene Delle, gelegen langs de Voortbeek), waar de boterhammetjes werden verorberd en werd nagepraat…

De  helaas weinige pers die er was werd  te woord gestaan, en ondertussen had ook Frank Smeets, de Limburgse deputé voor natuur en milieu, zich in De Groene Delle bij de groep gevoegd, en ook een heel stel Stokrooise belangstellenden vervoegden de kudde op de rustplek. De aanwezigheid van de deputé wijst er zeer zeker nogmaals op dat het streven van de actiegroep “De Groene Delle”, om definitief de Groene Delle te behouden zeker niet kansloos is.

Langs het hele traject waren er alleen maar positieve reacties te horen: wat een belevenis, zo doordeweeks in Stokrooie! De schapentocht werd “vereeuwigd” bij wijze van menig digitaal geklik …

Tot slot begeleidden een paar van de “Groene-Delle-fietsers” herder en schapen tot bij het kasteel St. Paul in Lummen, waar de Lummense milieuschepen de honeurs waarnam . In de late namiddag passeerden de schapen nog in De Grote Molen in Lummen, en zouden ze overnachten bij het Schulens meer. Een vermoeiende, maar prachtige zonnige nazomerdag om niet te vergeten !


Klik hier voor de foto's

Tekst en foto's: Erik Van den Abbeele

Zoek in Stokrooie.be

Onze sponsors

Schrijf je in voor de gratis Nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis Digitale Nieuwsbrief Stokrooie met actuele artikels. Zo hoef je geen nieuws over Stokrooie te missen. Tevens ontvang je op je verjaardag een geschenk. Zomaar... We respecteren uiteraard je privacy: je mailadres wordt NIET voor andere doeleinden gebruikt - en je kan je op ieder ogenblik uitschrijven.
Privacyverklaring 

Vul hier je gegevens in:

VRT NWS

Liveblog formatie - Formateur Diependaele praat morgen al met Mahdi en Depraetere, echte onderhandelingen starten mogelijk volgende week 
Federaal informateur Bart De Wever (N-VA) heeft verslag uitgebracht bij de koning over zijn opdracht. Die heeft zijn opdracht met een week verlengd. Op Vlaams niveau geven zowel N-VA, Vooruit als CD&V aan dat ze bereid zijn om onderhandelingen op te starten. Matthias Diependaele (N-VA) zal die formatiegesprekken leiden. Volg de formatie op de voet in onze liveblog.
>> meer lezen

Weer voor Stokrooie