Kopie van klacht ingediend bij Stad Hasselt op 5-10-21

Als fervent fietser passeer ik regelmatig over het jaagpad langs het Albertkanaal ter hoogte van het bedrijf Baldewijns.

De aangelegde laad- en loskade door deze firma, met als gevolg de omleiding van het jaagpad, hebben een gevaarlijke verkeersituatie gecreëerd, met name vooral voor fietsers.

 

Gisteren fietste ik richting Kuringen en moest vol in de remmen voor een overstekende heftruck. Het zware verkeer (heftrucks, vorklift, bulldozers, vrachtwagens wat voortdurend het fietspad en de weg moet kruisen van de kade naar het bedrijf, moet leiden tot verkeersongevallen. Later op de dag passeerde ik er met de wagen en de weg lag vol puin met brokstukken zo groot als kasseistenen.

 

Onbegrijpelijk dat de overheden hier al jaren vergunningen toestaat, niettegenstaande de raad van state deze telkens vernietigd heeft. Ik maak mij geen illusies want de actiegroep leefbaar Stokrooie ving ook telkens bot.

 

Ingestuurd artikel door Etienne Achten (29/10/2021)

Werken Albertkanaalstraat in laatste rechte lijn

De werken in de Albertkanaalstraat bevinden zich in de laatste rechte lijn. Als de weersomstandigheden gunstig zijn, dan kan de Albertkanaalstraat tegen eind november weer opengesteld worden voor alle verkeer.    

 

Deze week herstelt de aannemer de onderlaag in de Albertkanaalstraat, met uitzondering van het kruispunt met de Beemdweg. Als de weersomstandigheden het toestaan, wordt dit kruispunt aangepakt van woensdag 28 november tot vrijdag 30 november Om deze laatste asfalteringswerken op dit kruispunt te kunnen uitvoeren, dient de huidige lokale omleiding en de Albertkanaalstraat afgesloten te worden voor doorgaand en lokaal verkeer. Er is dan gedurende drie dagen geen enkel verkeer mogelijk langs de Albertkanaalstraat richting Stokrooie en omgekeerd. De Albertkanaalstraat kan dan terug opengesteld worden tegen het laatste weekend van november.

 

Vlakbij stort de aannemer in de Overdemerstraat richting kanaal de betonnen boord. Half december zullen er de onderlagen asfalt geplaatst worden. Voor de uitvoering van de werken is een lichtenregeling geïnstalleerd op de tijdelijke omleidingsweg in de Overdemerstraat, die ook van twee rijstroken (en fietspaden) naar één rijstrook ging. Dit kan tijdelijk voor hinder zorgen.

 

Bron: Perstekst Stad Hasselt

22/11/2018

Albertkanaalstraat terug open, maar...

De werken in de Overdemerstraat kaderen in het geheel aan Wegenis – en rioleringswerken in de Albertkanaalstraat - Overdemerstraat

 

Toplaag Albertkanaalstraat

Momenteel stelt de aannemer alles in het werk om de toplaag te plaatsen in de Albertkanaalstraat en dit vanaf het kanaal tot aan de Beemdweg. De toplaag wordt geplaatst op maandag 2 en dinsdag 3 juli 2018.

 

Woensdag 4 juli wordt de signalisatie omgezet en zal er terug dubbelrichtingsverkeer door de Albertkanaalstraat kunnen rijden tussen de Beemdweg en het kanaal.

 

Afsluiten Overdemerstraat

“Tijdens het schoolverlof worden de werken in de Overdemerstraat vanaf de rotonde Albertkanaalstraat tot de Demer uitgevoerd. De werken omvatten de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, de aanleg van een nieuwe rijweg in asfalt en de aanleg van nieuwe fietspaden aan beide zijden van de rijweg.  Ook de rotonde wordt volledig vernieuwd”, licht schepen Froidmont toe..

 

Vanaf donderdag 5 juli wordt de Overdemerstraat opgebroken. Dat wil meteen ook zeggen dat er geen verkeer meer door de Overdemerstraat kan. Aansluitend wordt vanaf maandag 9 juli de rotonde t.h.v.de Gebrandestraat volledig opgebroken en afgesloten.

 

De omleiding loopt dan voor het verkeer van Hasselt naar Stokrooie ofwel via de grote omleiding over de Singel – Kuringersteenweg – Zolderse Kiezel ofwel lokaal via de Braambessenstraat – Groenstraat – Beemweg – Albertkanaalstraat.

 

De omleiding vanuit Kuringen–Heide sluit aan op deze omleidingen via de noordelijke Overdemerstraat.

 

 

De werken worden uitgevoerd in de schoolvakantie om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Met de aannemer is afgesproken dat het verkeer vanaf 3 september weer in beide richtingen door de Overdemerstraat kan rijden.

 

De voorziene omleidingen voor auto- en fietsverkeer zorgen er ook voor dat half augustus de verkeerstromen voor Pukkelpop vlot omgeleid kunnen worden indien noodzakelijk.

 

Fietsers kunnen steeds via de lokale omleiding vanuit Kuringen centrum richting Gebrandestraat of Albertkanaalstraat. De aannemer zorgt ervoor dat in het eerste deel tot aan de Vetterstraat doorgang is voor fietsers.

 

Info: Stad Hasselt

 

Enkelrichtingsverkeer aan wegenwerken Albertkanaalstraat

Ondanks de slechte weeromstandigheden verlopen de werken in de Albertkanaalstraat volgens planning. Zo werd de aanleg van de riolering in de Rode Rokstraat afgerond en is met uitzondering van de toplaag uit asfalt, die in een latere fase volgt, ook de rijweg er klaar.

 

“In de Albertkanaalstraat tussen de Rode Rokstraat en het kanaal zijn de rioleringswerken bijna afgerond”, aldus schepen van Openbare Werken Michel Froidmont. “Daar gaan we nu van start met aansluiten van de woningen op de nieuwe gescheiden riolering. Vervolgens kunnen we ook daar de nieuwe rijweg aanleggen. In het kader van deze werken was in het gedeelte van de Albertkanaalstraat tussen het kanaal en de Rode Rokstraat enkelrichting ingevoerd. Die maatregel breiden we in de loop van volgende week uit tot de Beemdweg. Dan starten ook in het gedeelte tussen de Rode Rokstraat en de Beemdweg immers de rioleringswerken. Verkeer dat richting Kuringen-centrum rijdt kan door de werf. Wie richting Stokrooie wil, moet de omleidingsborden volgen.”

 

“Naar aanleiding van de werken ontvingen we verschillende klachten met betrekking tot sluipverkeer op het jaagpad”, vervolgt Froidmont. “Deze wagens brengen de veiligheid van de fietsers er in gevaar. Daarom sluiten we volgende week ook het jaagpad ter hoogte van de Groenstraat af zodat autoverkeer, met uitzondering van de hulp- en onderhoudsdiensten, er niet langer door kan. Deze maatregel blijft behouden tot april wanneer de eerste fase van de werken is afgerond.”

 

De werken in de Albertkanaalstraat, en in een latere fase ook de Overdemerstraat, gingen in oktober vorig jaar van start. Gespreid over vier fases legt rioleringsnetbeheerder infrax er een gescheiden stelsel aan. De stad Hasselt zorgt voor nieuwe wegenis en veilige fietspaden. Eind 2018 moet het geheel klaar zijn.

Bron: Persbericht Stad Hasselt - 19/01/2018

Start heraanleg Albertkanaalstraat en Overdemerstraat

Op maandag 2 oktober 2018 start de langverwachte heraanleg van de Albertkanaalstraat en Overdemerstraat in Kuringen. Gespreid over vier fases legt rioleringsnetbeheerder infrax er een gescheiden stelsel aan. De stad Hasselt zorgt voor nieuwe wegenis en veilige fietspaden. Eind 2018 moet het geheel klaar zijn.

 

Het opzet om de Albertkanaalstraat opnieuw in te richten is niet nieuw. “Jaren geleden maakten we al een eerste voorontwerp op voor de vernieuwing van de wegenis en riolering tussen de rotonde en de Slangbeek en het begin van de Rode-Rokstraat. We dienden toen ook een subsidieaanvraag voor de rioleringswerken in bij het Vlaams Gewest”, steekt schepen van Openbare Werken Michel Froidmont van wal. “Maar op de toekenning van die subsidies was het lang wachten. In de tussentijd voegden we op algemene vraag ook het gedeelte tussen de Slangbeek en het Albertkanaal toe aan dit dossier. Uiteindelijk kregen we de subsidies voor het vervangen van de riolering toegewezen. De budgetten die we hiervoor oorspronkelijk zelf hadden voorzien, konden daardoor gebruikt worden om ook de Overdemerstraat tussen de voet van de brug en de Diepstraat aan te pakken. De plannen zoals ze vandaag voorliggen omvatten dus het vernieuwen van de riolering, de wegenis en de fietspaden in de Albertkanaalstraat tot aan het Albertkanaal, in het begin van de Rode Rokstraat en in de Overdemerstraat tot aan de brug.”

 

Aanpak waterproblemen

“Infrax, de beheerder van het Hasseltse rioleringsnet, zal met de verkregen subsidies het grootste gedeelte van de riolering vernieuwen”, vervolgt Froidmont. “Als Stad moeten we enkel de riolering in de Overdemerstraat ten oosten van de rotonde op eigen kosten vervangen. De omgeving van de Albertkanaalstraat-Overdemerstraat had in het verleden meermaals te kampen met wateroverlast. Dit gaan we nu verhelpen door het huishoudelijk afvalwater via een nieuw stelsel af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Kuringen, het vergroten van de leidingen die het regenwater afvoeren en de aanleg van een bufferbekken aan het begin van de Rode-Rokstraat. Dat bekken, bestaande uit drie niveaus, zal het overtollige regenwater uit de omgeving opslaan en sterk vertraagd afvoeren naar de Demer. Zo kan het hemelwater ter plaatste maximaal in de ondergrond infiltreren. Door de zachte hellingsgraad van de oevers krijgt het bekken een natuurlijk uitzicht. Rondom leggen we een wandelpad aan zodat de omgeving publiek toegankelijk wordt.”

 

Verbeterde verkeersveiligheid voor fietsers

“Verder is de heraanleg ook een goede zaak voor de verkeersveiligheid”, benadrukt schepen van Mobiliteit Habib El Ouakili. “Zo vervangen we waar mogelijk de bestaande fietspaden door nieuwe vrijliggende fietspaden. Op de plaatsen waar het fietspad bij gebrek aan ruimte toch op de rijweg aansluit, zullen haagelementen voor een fysieke scheiding zorgen. Tussen de Rode-Rokstraat en het Albertkanaal moeten fietsers vandaag de rijweg op. Deze onveilige situatie lossen we definitief op door de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad aan de noordzijde van de rijweg. Ook het vernieuwen van de rotonde op de kruising Albertkanaalstraat-Overdemerstraat is voorzien. Daar scheiden we het fietspad en de rijweg door middel van een betonnen stootband. Langs de Overdemerstraat vind je tussen de Diepstraat en de rotonde momenteel enkel voetpaden. Die gaan we omvormen naar fiets-voetpaden.”

 


“Om het verkeer af te remmen worden de bestaande wegverhogingen vernieuwd en verlengd”, vervolgt El Ouakili. “In de Albertkanaalstraat is dat tussen de Beemdweg en Vettersstraat, ter hoogte van de Rode-Rokstraat en tussen huisnummer 165 en 175. De wegverhoging op het kruispunt Overdemerstraat- Vettersstraat wordt op vraag van de omwonenden verwijderd en vervangen door een camera met nummerplaatherkenning of ANPR (Automatic Numberplate Recognition). Zo’n camera registreert niet enkel snelheidsovertredingen. Hij helpt ook bij het opsporen van onverzekerde, ongekeurde, geseinde of gestolen voertuigen. Tot slot vervangen we het wegdek uit beton door een geluidsarme asfaltverharding.”

 

Omleidingen - Eénrichtingsverkeer

“Dat de werken meer dan een jaar lang hun stempel zullen drukken op de verkeersdoorstroming door Kuringen, daar kunnen we jammer genoeg niet omheen”, besluit Froidmont. “Om het enigszins verteerbaar te maken voor de buurt, splitsten we het verloop op in vier fases. Tijdens de eerste fase, die maandag van start gaat, vernieuwen we het gedeelte van de Albertkanaalstraat tussen het kanaal en de Vettersstraat en de Rode Rokstraat tussen de Albertkanaalstraat en de Demer. De verdere fases bestaan uit het gedeelte van de Albertkanaalstraat tussen de Vettersstraat en de rotonde (start april 2018), de Overdemerstraat tussen de rotonde en de Demer (start zomer 2018) en de Overdemerstraat tussen de kanaalbrug en de rotonde (start najaar 2018). In totaal zal er zo’n 240 werkdagen worden gewerkt. Eind 2018 moet alles klaar zijn.”

 

“Tijdens de eerste fase kan enkel het autoverkeer dat richting Kuringen Centrum wil door de werfzone”, vult El Ouakili verder aan. “Doorgaand verkeer dat de stad uit wil, wordt omgeleid via de Kuringersteenweg. Al het fietsverkeer leiden we om via het jaagpad. Ook het busverkeer zal enigszins anders verlopen.”

Bron: Persbericht Stad Hasselt - 28/09/2017

 

Uitzending TV-Limburg 29/09/17

Uitzending TVL 29 september 2017

Grote werkzaamheden Albertkanaalstraat - weg afgesloten

Vanaf 2 oktober 2017 kan je met de auto de Albertkanaalstraat beter mijden. Vanuit Stokrooie richting Kuringen is het in eerste instantie nog mogelijk, maar vanuit Kuringen richting Stokrooie wordt de weg volledig afgesloten en zal je moeten omrijden. In een tweede fase wordt ook de doorgang verkeer van Stokrooie richting Kuringen afgesloten. 

 

In Kuringen worden er werkzaamheden uitgevoerd aan de riolering, wordt een bufferbekken in de Rode Rokstraat aangelegd en wordt de weg zelf heraangelegd. In de Albertkanaalstraat worden fietspaden voorzien met een haagje als scheiding met de rijweg. Ook werken aan de Overdemerstraat kaderen in dit project.

 

Opdrachtgeven is de Stad Hasselt, en de werkzaamheden worden uitgevoerd door Infrax en aannemer Sweco. De werken zullen in verschillende fases verlopen. Einde van de werken wordt voorzien in het najaar 2018.

Je kan een PowerPoint presentatie downloaden en bekijken die de Stad Hasselt heeft gebruikt tijdens de voorstelling van het project aan de buurtbewoners begin vorig jaar. In deze presentatie vind je heel gedetailleerd de plannen van de werkzaamheden. Tevens wordt een planning gegeven van de voorziene duur werkzaamheden voor ieder fase. Ook kan je de wegomleidingen bekijken tijdens de werkzaamheden.  

Tekst: Theo Vallons & Marc Deferme

Foto: Theo Vallons

Plannen en details werkzaamheden Albertkanaalstraat (PowerPoint)
rapport_hasselt_201602_albertkanaalstraa
Microsoft Power Point presentatie 5.7 MB
Plannen en details werkzaamheden Albertkanaalstraat (PDF)
rapport_hasselt_201602_albertkanaalstraa
Adobe Acrobat document 6.4 MB

Albertkanaalstraat afgesloten vanaf 6 oktober 2008

Vanaf maandag 6 oktober 2008 zal aannemer Nelis het verkeersplateau in de Albertkanaalstraat ter hoogte van de Vettersstraat heraanleggen. De opbraak van dit plateau en de heraanleg zal maximaal 5 dagen in beslag nemen. In overleg met de politiediensten van de zone Hazodi werd geopteerd voor het volledig afsluiten van de Albertkanaalstraat zodat de termijn van de werken tot een minimum beperkt wordt.
Er zal een duidelijke omleiding aangegeven worden gedurende de werken.


Ter info: het kruispunt Albertkanaalstraat met de Vetterstraat is het tweede verhoogde kruispunt komende vanuit Stokrooie.

Info: Stad Hasselt

Zoek in Stokrooie.be

Onze sponsors

Schrijf je in voor de gratis Nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis Digitale Nieuwsbrief Stokrooie met actuele artikels. Zo hoef je geen nieuws over Stokrooie te missen. Tevens ontvang je op je verjaardag een geschenk. Zomaar... We respecteren uiteraard je privacy: je mailadres wordt NIET voor andere doeleinden gebruikt - en je kan je op ieder ogenblik uitschrijven.
Privacyverklaring 

Vul hier je gegevens in:

VRT NWS

Aantal kankerdiagnoses in ons land lag nooit zo hoog, overlevingskansen wel sterk gestegen
Meer dan 78.400 Belgen hebben vorig jaar te horen gekregen dat ze kanker hadden. Het aantal diagnoses in ons land lag nog nooit zo hoog. Tegelijk daalt het aantal mensen dat sterft aan kanker. En de overlevingskansen bij bepaalde kankers zijn, onder meer dankzij verbeterde behandelingen, sterk gestegen.
>> meer lezen

Weer voor Stokrooie