Stokrooie heeft TIJD

Met enkele sfeerfoto’s van de Virga Jesse ommegangen 2010 willen we jullie laten meegenieten van de boeiende periode waar verschillende personen uit Stokrooie en anderen zich hebben voor ingezet. Samen met de federatie Hasselt West zaten wij in de sporthal Xios-hogerschool te Hasselt om ons voor te bereiden op de Virga-Jesse ommegang 2010. Een samen horig gevoel was duidelijk, de ene bakte wafels en cakejes, spelletjes werden meegebracht enz. Kortom het leek een gezellige zondag namiddag bij de familie.

Na lange voorbereiding en regelmatige oefenmomenten mogen wij terugblikken op een goede afloop. Het applaus van de toeschouwers en felicitatie van het Virga Jesse comité geven ons een extra goed gevoel.
Het enthousiasme in de groep, ook in het bijzonder van de nieuwe deelnemers, is voor de anderen een hart onder de riem.

 

Het gevoel dat je tegenover elkaar krijgt is niet te beschrijven, allen die samen gewerkt hebben kunnen beamen dat er een fantastisch... fascinerend... overweldigend... gevoel komt als je ziet hoeveel mensen er kunnen genieten van het prachtige schouwspel. Dat ieder individu hierin een belangrijke plaats heeft, een deel van de ketting van geloof hoop en liefde is,
Is de boodschap die we uitzenden.

 

Tijd maken, Tijd geven
Tijd om te leven
Tijd te kort, tijd te veel
Tijd voor elkaar

 

Wat een uitdaging ons gegeven.

 

Tekst en foto's: Theo Vallons

 

Download groepsfoto in originele resolutie
virgajesse1-09-10163-uitsnit.jpg
JPEG-bestand 1.6 MB

Groep 7 "DE TIJD" Stokrooie

Groep 7 Stokrooie en Spalbeek vormen samen “DE TIJD”. Wij nemen een beiaardklokje mee en dragen een klokje rond de hals. Jong en oud, huisgezinnen, koppels, bomma’s en bompa’s met kleinkinderen stappen mee op in de versierde straten doorheen de binnenstad van Hasselt. Daarom is het zo mooi dat wij als groep “DE TIJD” meekregen.
“De TIJD” speelt in onze maatschappij een grote rol. En wij willen dit tijdens de Virga-Jesse ommegang aan het publiek tonen met woorden. Het spreekkoor spreekt de eerste strofe zeer vlug, dit betekend dat de mensen haast hebben en weinig TIJD hebben. Daarna spreken ze langzamer, de mensen hebben veel TIJD.
Zo ook bij de bewegingsgroep: verschillende mensen trekken een bolderkarretje vooruit met hun eigen kind erin. Deze groep vertelt het ganse levensverhaal en zij hebben TIJD. TIJD voor mij, TIJD voor jou, TIJD voor GOD.

De Virga-Jesse ommegang gaat door op 15, 18, 22 en 29 augustus 2010

 

Vrijdag 13 augustus opening Virga-Jessefeesten 2010.
Onder grote belangstelling werd het Virga-Jesse beeld rond half zeven vanuit Basiliek naar buiten gebracht. De fanfare leidde de processie naar de Kathedraal, stapte mee achter het Virga-Jesse comité, de verantwoordelijke van de rotten, verantwoordelijke van de parochies, onze bisschop Patrick Hoogmartens en de parochiepriesters.
In de Kathedraal werd muziek gespeeld, bekende Virga-Jesse liederen gezongen maar ook dankbetuiging vanwege onze burgermeester Hilde Claes en onze Bisschop Patrick Hoogmartens. Op het einde werden de fakkels en de Virga-Jesse kaarsen aangestoken. Daarna werden de  Virga-Jessefeesten 2010 voor open verklaard door onze burgermeester Hilde Claes en door de voorzitter van het Virga-jesse comité Guido Breban.

 

Op zondag 15 augustus zou de eerste de Virga-Jesse ommegang passeren in de binnenstad van Hasselt. Maar het weer was de grote spelbreker. De verantwoordelijke van onze kleding Ann Janssens zorgde ervoor dat jong en oud er netjes bij liepen. Alle deelnemers hadden hun ommegangkleren aan toen de eerste regendruppels te voorschijn kwamen. Na drie uren wachten werd de ommegang tot onze spijt afgeblazen.

Toch hebben we mooie foto’s kunnen maken.
Aan eten en drinken was er geen gebrek.
Ann zorgde voor de drank en Diana voor de lekkere wafels.
Wij lieten het niet aan ons hart komen.
Wij wachten de TIJD af voor de volgende ommegang woensdag 18 augustus, met hopelijk mooi weer en andere foto’s. 

Tekst en foto's: Theo Vallons

 

Download groepsfoto Stokrooie - originele resolutie
virgajesse groepsfoto stokrooie.jpg
JPEG-bestand 1.6 MB

Achter de schermen van Groep 7 - Stokrooie en Spalbeek

Virga Jesse deelnemers Stokrooie doen mee aan kunstproject

Tijdens de Virga-Jesse feesten 2010 zal ook kunst een plaats krijgen in het feestelijk gebeuren. De organisatoren van kunstgalerij De Mijlpaal uit Heusden- Zolder bezoeken de parochies om aan de deelnemers te vragen  een haarlok af te staan. Ook de deelnemers van Spalbeek en Stokrooie doen mee aan dit kunstproject.
Na de eerste repetitie op het jaagpad in Stokrooie gaf Lut Maris, verantwoordelijke van het kunstproject, de volledige uitleg, daarna werd er bij iedere deelnemer een haarlok geknipt. Een haarlok van ieder deelnemer werd in een textiel zakje gedaan, voorzien van de naam van de deelnemer en zorgvuldig afgesloten.

Kunstgalerij” De Mijlpaal” gaat er een kunstontwerp rond bouwen voor zo'n 2000 zakjes: het project noemt inGewikkeld”. Tentoonstelling van het project heeft plaats in de monumentale kloosterkapel van de Clarissen in de Guffenslaan 43 Hasselt. Op woensdag 25 augustus 2010 om 18.30u geeft Lut Maris, curator van de tentoonstelling 'inGewikkeld', een rondleiding. 

Na de Virga-Jesse feesten worden de haarlokken van de deelnemers Virga-Jesse ommegang 2010 overhandigd aan het museum de Stadsmus.

Meer info www.ingewikkeld.be

Tekst: Theo Vallons

 

Stokrooie maakt zich klaar voor de Ommegang 2010

Wij zijn nog goed een maand verwijderd van de 45e Zevenjaarlijkse Virga-Jessefeesten (vanaf 13 tot 29 augustus 2010. Op 28 mei hadden we de blijde intrede van het Virga-Jessebeeld in onze kerk van Stokrooie. Tijdens de gebedsviering werden er veel Marialiederen gezongen naar aanleiding van de  Virga-Jessefeesten.

 

Stand van zaken Virga-Jesse ommegang 2010 groep Spalbeek/Stokrooie.
- Iedere deelnemer heeft de schoenen waarmee hij/zij zal mee opstappen inmiddels gekocht. 
- Woensdag 9 juni na de algemene vergadering mochten we de laatste reeks kleren mee naar huis nemen.
- Op maandag 21 juni en op dinsdag 22 juni kwamen de laatste deelnemers bijeen om hun kleren te passen.
- Enkele handige naaisters (Philippens Jeannine, Philippens Gilberte en Rita Pollaris) waren bereid om samen met Ann Janssens de kleren in orde te brengen.

- De parochies Stokrooie en Spalbeek stappen mee in de Ommegang in groep 7 “De Tijd”. Een wagen met een beiaardklokje vergezelt ons, tevens draagt ieder deelnemer een zelfgemaakt klokje. Deze zijn door de vlijtige handen van Marie-Jeanne Vanvoorden, Rita Swennen en Jean Vandermot gemaakt. De witte klokjes met zwarte wijzers mochten wij bewonderen tijdens onze eerste oefening in de kerk van Spalbeek. De klokjes zullen goed zichtbaar zijn tijdens de ommegang. De tweede oefening ging door in Stokrooie op vrijdagavond 18 juni op het jaagpad langs het kanaal, achter de kerk.

Alhoewel iedereen enthousiast meewerkt, toch zullen we nog enkele keren moeten oefenen vooraleer we samen naar de generale repetitie zullen gaan op 12 augustus in Hasselt. 

De wagens die worden gebruikt tijdens de Ommegang werden gemaakt in de Ambachtschool in Hasselt. Ook onze wagen staat goed droog in de loods te wachten op een laagje verf. Tijdens de tweede week van juli worden de wagens geschilderd. Vrijwilliger-schilder om onze wagen te verven is Romain Luyckx uit Spalbeek, en hulp kan Romain best gebruiken...

 

Gids Virga-Jessefeesten
Onlangs is er een gids over de Virga-Jessefeesten uitgebracht. Een handig boekje om overal mee te nemen. Alle informatie i.v.m. de Virga-Jessefeesten staat erin vermeld zoals:
- Algemene informatie over het Virga-Jessebeeld.
- Hoe reserveren voor de evenementen tijdens de Virga-Jessefeesten.
- Alles over de Ommegang en de deelnemende parochies.
- De rotten, de versiering en alles wat op straten en pleinen gebeurt.
- Muziekconcerten, theateroptredens, tentoonstellingen, enz...

Deze handige gids kost 6 Euro en wordt ook in Stokrooie verkocht. Wij ontvangen per verkocht exemplaar 0,50 euro van het Centraal Comité. Deze bijdrage dient om de ontkosten te betalen van onze groep.

De Virga-Jessefeesten-gids kan je aanschaffen bij Ann Janssens, St-Amandusstraat of bij Theo Vallons Waterlozestraat 90 te Stokrooie. 

 

Tekst en foto's: Theo Vallons

 

Voordracht Maartin Snoeks op 16 januari 2010

Voorstelling van de Virga Jessefeesten in de kerken op 16, 17 en 22, 23 januari 2010

Beste aanwezigen
Het comité van de Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten is blij en dankbaar dat wij van uw pastoor de gelegenheid krijgen om de Virga Jessefeesten 2010 aan u voor te stellen. Wij, en met ons vele Hasselaren, ervaren de Virga Jessefeesten als een geschenk dat wij ontvangen hebben van de vele generaties die ons zijn voorgegaan. Dat geschenk koesteren wij en geven wij verder aan onze kinderen en kleinkinderen. Zo leven en herleven de Virga Jessefeesten reeds vanaf 1682, om de zeven jaar. In die zevenjaarlijkse traditie vieren we de Virga Jesse in 2010 voor de 45e keer. 


Deze 45e Virga Jessefeesten krijgen als thema ‘Virga Jessefeesten 2010, tijd ons gegeven’. Want is het niet juist dankzij het feest van de Virga Jesse dat we tijd vrij maken om samen te komen en plannen te maken voor het versieren van het rot, om samen te werken aan de voorbereiding van de ommegang, om bezoekers gastvrij te ontvangen, om te luisteren naar elkaars verhaal over lief en leed en om even stil te staan en op adem te komen bij elkaar en bij de Virga Jesse? Het geschenk dat de Virga Jessefeesten zijn, zien we dan ook als de gelegenheid die we krijgen om tijd vrij te maken voor die dingen waar vaak geen tijd voor is. Tijd ons gegeven.

 

Centraal in de feesten staat de ommegang, waarin het leven van Maria wordt uitgebeeld en waarin het miraculeus beeld van Maria Virga Jesse door de straten van de stad gedragen wordt. Sedert 1968 hebben we de traditie om elk zevende jaar het levensverhaal van Maria en haar Zoon op een nieuwe en eigentijdse manier te vertalen en te vertellen. Om dat te doen gaan we op zoek naar kenmerken van onze hedendaagse maatschappij die ook in het levensverhaal van Maria aan bod komen. Tijdens de voorbereiding van de ommegang van 2010 vielen ons de talrijke idool- en realityprogramma’s op, waar mensen razendsnel tot bv, idool of ster verheven worden, maar even snel weer weggeschoven worden. Dat deed ons denken aan Maria’s Zoon, Jezus, die als een koning werd ingehaald en drie dagen later gekruisigd werd. Een tweede kenmerk dat ons opviel, was de blijvende zoektocht van mensen naar erkenning, naar geborgenheid en naar zingeving, ook en niet in het minst, bij jongeren. Op die zoektocht kijken zij op naar voorbeelden, naar idolen en sterren, bij wie ze dichtbij willen zijn en die ze willen volgen. Dat deed ons denken aan het bijbelverhaal waar de koningen, op zoek naar een betere wereld, de ster volgen. De ster, die hen niet brengt bij macht en rijkdom, maar bij een jonge moeder en haar pasgeboren kind: Maria en Jezus. Hun leven, hun droom volgen wij doorheen de ommegang.

We zien het diepe geloof van Maria en het grote vertrouwen van de moeder in haar Zoon. 


Gelijk de ster voor de koningen uitging en hen bij Jezus bracht, zo brengt Maria ons bij de liefdesboodschap van haar Zoon: ‘Doe maar wat Hij u zegt, heb elkander lief’. Zo is de Virga Jesse in de ommegang van 2010 een ster die aan ons gegeven is, een ster die ons de weg wijst, een ster naar wie we opkijken, bij wie we graag dichtbij zijn en die we willen volgen. Het thema van de ommegang ligt dan ook voor de hand: Virga Jesse ons gegeven.


Tussen 15 en 29 augustus trekt de Virga Jesseommegang vier keer door de straten van de stad, driemaal op zondag en eenmaal op woensdagavond. 
Eigen aan de Hasseltse Virga Jessefeesten zijn ook de versieringen en uitbeeldingen in de rotten. 51 rotten zijn actief om deze traditie zo luisterrijk mogelijk verder te zetten. Vele optredens op straten en pleinen in de rotten zorgen voor een extra feestelijke sfeer. Sedert 1975 maakt ook een cultureel luik deel uit van het feestprogramma: klassieke concerten, tentoonstellingen, een concert voor een breed publiek zijn maar enkele van de programmaonderdelen. Ook het Virga Jessespel, dat voor het eerst werd gebracht in 1954, wordt weer opgevoerd met als thema: ‘Ziedaar uw moeder’. 


We vinden het zeer belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van die feestelijke overvloed. We trachten de feesten toegankelijk te maken door het grootste deel van het programma gratis aan te bieden en door ruime faciliteiten te voorzien voor minder mobiele mensen en voor mensen met een hoor- of zichtbeperking.


In naam van het comité en van de vele medewerkers willen we u graag uitnodigen om mee te genieten van de Virga Jessefeesten, maar ook om mee te werken aan de voorbereiding ervan en in het bijzonder om mee op te stappen in de ommegang, want alleen door de inzet en het geloof van meer dan 2000 deelnemers kan in augustus de ster van de Virga Jesse schitteren en de weg wijzen aan vele duizenden bezoekers. Is dat geen mooie ‘roeping’?


Voor wie wil deelnemen aan de ommegang, deze informatie: om de kleding tijdig te kunnen maken moeten we alle deelnemers kennen tegen eind januari. Dus wacht niet en sluit aan bij de bijna 1500 deelnemers die reeds inschreven. Doe dit zo snel mogelijk bij de parochiale verantwoordelijke of via het secretariaat van de Virga Jessefeesten.


In naam van het comité van de Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten en in naam van de duizenden vrijwilligers die bij de voorbereidingen betrokken zijn, wens ik u hartverwarmende Virga Jessefeesten.

 

Spalbeek en Stokrooie samen in Virga-Jesse ommegang

We zijn blij met de vele spontane inschrijvingen die we mochten ontvangen. 40 deelnemers - jong en oud - gaan de uitdaging aan om Stokrooie te vertegenwoordigen tijdens de Virga-Jesse Ommegang 2010.

 

Op de algemene vergadering is beslist dat wij samen gaan werken met Spalbeek. Wij zijn er vast van overtuigd dat wij er samen, met ongeveer 80 deelnemers, het beste zullen van maken. Van nu af aan begint het serieuze werk, want de Virga-Jesse ommegang 2010 komt dichterbij. Op 26 november 2009 was onze eerste bijeenkomst in het ontmoetingscentrum Eneinde in Spalbeek. De programmapunten waren: 


- Kennismaking en gezellig samenzijn met Spalbeek en Stokrooie.
- Informatie over de ommegang, thema en onze plaats binnen de groep.
- Het nemen van de kledingsmaat van iedere deelnemer (door twee verantwoordelijken van het Virga-Jesse comité).

 

In zijn thuishaven sprak de verantwoordelijke Roland Thys van Spalbeek een welkomstwoord. Daarna was het woord aan Gilbert Govaerts van het Virga Jesse Comité. Ook Anne-Marie Cornélis, verantwoordelijke voor de kleding, lichte een tikje van de sluier op. Daarna kreeg pastoor Francy Thonon het woord. In zijn toespraak beloofde hij ruggesteun en wenste iedereen veel succes toe.

 

Nadat van iedere deelnemer de maten waren genomen stond een lekkere tas koffie klaar. Ann Vanvoorden had van de goede Sint speculaas meegekregen. En op het einde van de eerste bijeenkomst werden er nog 12 deelnemers gevonden in Spalbeek en Stokrooie voor het spreekkoor. Zo zijn wij zeer goed van start gegaan: we hebben een groep wagentrekkers, een spreekkoor en zelfs iemand die de wagen van een verflaagje zal voorzien.

 

Bedankt voor de aanwezigheid en de steun die wij mochten ontvangen van: Pastoor Jan Metten van Spalbeek, Pastoor Francy Thonon van Stokrooie. En van de vertegenwoordiging uit het centrale Virga-Jesse comité: Heidi Leën, Anne-Marie Cornélis en Gilbert Govaerts.

 

Tekst en foto's: Theo Vallons 

 

Stokrooie zoekt deelnemers Virga-Jessefeesten 2010

Je hebt het ongetwijfeld reeds gelezen in 'de Hasselaar': de voorbereidingen voor de Zevenjaarlijkse Virga-Jessefeesten zijn reeds volop aan de gang, en de Ommegang krijgt steeds meer vorm. 

Deze Ommegang zal door de Hasseltse straten trekken op zondag 15, 22 en 29 augustus 2010 telkens om 15 uur en op woensdagavond 18 augustus om 19 uur. 
 
Ook Stokrooie neemt weer deel !
Samen met Stevoort vormen wij groep 7 “ De tijd”. Wij vragen dat inwoners uit Stokrooie ook deelnemen en zijn op zoek naar mensen van alle leeftijden: kinderen, jongeren en volwassenen. 

Wil je samen met ons aan de ommegang deelnemen, contacteer dan Ann of Theo voor 1 september 2009 zodat we tijdig een idee hebben van het aantal deelnemers. In functie hiervan kan dan kleding worden gemaakt en groepen ingedeeld. Iedereen is welkom, ook personen van buiten Stokrooie (familie, vrienden vriendinnen...). Om organisatorische redenen is de voorwaarde wel dat je als deelnemer minstens twee zondagen kan mee opstappen in de ommegang.  

Voor meer info of om je aan te melden als deelnemer contacteerj:

- Theo Vallons - telefoon 011/87. 18. 01 
- Ann Janssens - telefoon  011/ 25. 34. 71 

Alvast bedankt voor je enthousiaste medewerking !
Het Virga-Jesse-team 

Tekst Ann Janssens

Roza Jessa boven het doopvont

Op woensdag 10 juni waren de verantwoordelijken van de Virga Jessefeesten van ieder Hasseltse wijk uitgenodigd op het Stadhuis. In aanwezigheid van het College van Burgemeester en Schepen van de Stad Hasselt en het comité van de Zevenjaarlijkse feesten werd de “Rose Virga Jesse” boven het doopvond gehouden. “Rosa Virga Jesse” is een nieuwe roos aangeboden door de heer Johan Orye, zoon van Jozef Oreye, de sinds vorig jaar overleden bekende rozenkweker uit Stevoort. 

Meter is Karin Daniëls, studentenpastor. 
Peter is directeur Jaak Nijs en de jongeren van OGI Bethanië uit Hasselt. 
Zij vertegenwoordigen de kinderen en de jongeren, onze hoop en toekomst. 

Tijdens deze gelegenheid werd ook het logo van de Virga Jessefeesten 2010 voorgesteld. Nadien bood het stadbestuur een receptie aan.
Meer info over deze roos

Te bestellen
De Rosa Virga Jesse kan door iedereen besteld worden en kost 6,50 € voor een roosje in pot en 5.00 € voor een roosje met wortel. Bij grote afnames is er een korting. De plantjes zijn beschikbaar vanaf de herfst. De roosjes kunnen vanaf nu besteld worden via de website www.virgajessefeesten.be of via het secretariaat van de Virga Jessefeesten op nummer 0495/86.87.30 (elke werkdag tussen 14 en 16 uur).

 

Tekst: Theo Vallons
Foto's: Comité Virga Jessefeesten (foto 1+2) / www.limburg-actueel.be (foto 3)

Virga Jessefeesten 2010

De organisatie van de Hasseltse Virga Jessefeesten editie 2010 is volop bezig. Onlangs werden de parochieverantwoordelijken door het centraal comité opgeroepen voor een informatieve avond. Samen met de bevolking van de verschillende parochies en wijken worden de Zevenjaarlijkse feesten vanaf nu voorbereid. 

Men wil de betrokkenheid met de Hasseltse bewoners vergroten zodat het een intensief feest mag worden. Er zijn 2000 vrijwilligers nodig om het levensverhaal van Maria en de bijbelse verhalen uit te beelden. Rode draad in de ommegang is het Magnificat van Maria en de Zoekende Mens die opkijkt naar voorbeelden.
 
De ommegang met als thema “Samen mensen voor mensen” gaat door van 13 augustus tot en met 29 augustus 2010. Men kan nu reeds via de website van de Zevenjaarlijkse feesten zich inschrijven om gratis een elektronische nieuwsbrief te ontvangen, via deze weg kan je eventueel ook andere interesses doorgeven. Info: www.virgajessefeesten.be

Informatiecampagne
- Er wordt een model inschrijvingsformulier elektronisch ter beschikking gesteld via de website van het centraal comité
- In Kerk en Leven volgen regelmatig artikels 
- In de kerken zullen infohoekjes geplaatst worden. 
- Er zullen raamaffiches en herkenningstekens aangebracht worden op openbare plaatsen 

Meer info voor Stokrooie
Parochieverantwoordelijke Ann Vanvoorden-Jansens (011/253471) en Theo Vallons (011/871801) kunnen u steeds te woord staan.

Tekst: Theo Vallons
Foto's: Comité Zevenjaarlijkse Feesten

Zoek in Stokrooie.be

Onze sponsors

Schrijf je in voor de gratis Nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis Digitale Nieuwsbrief Stokrooie met actuele artikels. Zo hoef je geen nieuws over Stokrooie te missen. Tevens ontvang je op je verjaardag een geschenk. Zomaar... We respecteren uiteraard je privacy: je mailadres wordt NIET voor andere doeleinden gebruikt - en je kan je op ieder ogenblik uitschrijven.
Privacyverklaring 

Vul hier je gegevens in:

VRT NWS

Aantal kankerdiagnoses in ons land lag nooit zo hoog, overlevingskansen wel sterk gestegen
Meer dan 78.400 Belgen hebben vorig jaar te horen gekregen dat ze kanker hadden. Het aantal diagnoses in ons land lag nog nooit zo hoog. Tegelijk daalt het aantal mensen dat sterft aan kanker. En de overlevingskansen bij bepaalde kankers zijn, onder meer dankzij verbeterde behandelingen, sterk gestegen.
>> meer lezen

Weer voor Stokrooie