Actuele stand van zaken nieuwe kanaalbrug Stokrooie

STOKROOIE - 26/03/2017

Stand van zaken

Zoals eerder aangekondigd komt er in Stokrooie een nieuwe brug over het Albertkanaal. De huidige beperking in doorvaarthoogte van de bestaande bruggen vormt immers een beperking voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal dat beheerd wordt door De Vlaamse Waterweg nv (vroeger nv De Scheepvaart). Vooral het containervervoer kende de voorbije jaren een serieuze opgang. Daarom is een verhoging van alle bruggen over het Albertkanaal noodzakelijk waarbij dan een vrije doorvaarthoogte van 9,10 meter mogelijk wordt.

"In Stokrooie komt een nieuwe metalen boogbrug" zegt ingenieur Tom Ory, afdelingshoofd Waterbouwkunde van De Vlaamse Waterweg nv in een gesprek met de website Stokrooie. "Het wordt geen tijdelijke noodbrug zoals in Zolder maar een definitieve nieuwe brug. Deze komt langs de huidige brug aan de kant van Kuringen. De brug wordt gebouwd volgens het principe van de generieke bruggen zoals ze op diverse locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden."

De N729 (Stokrooieweg) wordt vervolgens heraangelegd naar de nieuwe brug. Op de linkeroever (kant Stokrooie kerk) wordt de bestaande as van de Berkerwinningstraat een 100-tal meter opgeschoven (richting rondpunt) zodat de Berkerwinningstraat beter kan aansluiten op de Stokrooieweg. De huidige brug in Stokrooie wordt daarna afgebroken.

Verwachte timing werkzaamheden
Momenteel is De Vlaamse Waterweg nv bezig met de aanbestedingsprocedure voor het toekennen van een aannemer. De brug van Stokrooie maakt immers deel uit van 7 kanaalbruggen die in één totaalpakket worden aanbesteed. Het wordt dus eenzelfde aannemer die alle 7 bruggen gaat bouwen. Door middel van deze aanpak wordt de efficiëntie en het rendement van dit project gevoelig vergroot.

"Nu al een exacte timing opgeven voor de werkzaamheden is moeilijk" zegt Tom Ory, "het is immers aan de aannemer om ook een prognose van de timing voor de werkzaamheden in te dienen met zijn prijsofferte. Samen met deze opgave maakt de vermoedelijke hinder voor het afsluiten van wegen en jaagpaden deel uit van de onderhandelingsprocedure en de toewijzing van de opdracht. Wel zal worden aangedrongen dat het tijdelijk afsluiten van wegen en het jaagpad - dat veelvuldig wordt gebruikt door fietsers en wandelaars - tot een minimum wordt beperkt. In september zal men vermoedelijk klaar zijn met de administratie en aanstelling aannemer zodat de voorbereidende werkzaamheden in het najaar van 2017 kunnen starten. Wanneer de brug er effectief zal liggen zal gecommuniceerd worden bij de aanstelling van de aannemer (ten laatste september 2017)".

De werkwijze voor het monteren van de brug is ook afhankelijk van de gekozen aannemer, en houdt rekening met de voorschriften opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning.

Zo gaat de brug eruit zien
De nieuwe boogbrug bestaat uit een dubbele rijbaan voor het autoverkeer, heeft een nuttige breedte van 15,60 meter en aan beide zijden een fietspad dat van de rijbaan wordt gescheiden door een betonnen afsluiting. Zowel voor fietsers als voetgangers wordt het veel veiliger om de brug te gebruiken. Ook zullen er voor voetgangers en fietsers aan beide zijden van de brug voorzieningen zijn waarlangs op- of afdalen naar het jaagpad mogelijk blijft. Deze paden zullen minder steil zijn als bij de huidige brug en dus gemakkelijker in gebruik. Verder wordt de nieuwe brug voorzien van geïntegreerde LED-verlichting. Dit is niet enkel ecologisch en milieuvriendelijk maar ook voor de veiligheid een goede zaak.

Infomoment
Voordat effectief met de werken wordt gestart zal er voor de inwoners van Stokrooie nog een infomoment georganiseerd worden. Hierbij zullen de Stad Hasselt en De Vlaamse Waterweg nv de plannen gedetailleerd toelichten.

Tekst: Marc Deferme
Foto: Ontwerp: Ney & Partners, copyright foto: J.L. De ru -photodaylight

Voorbeeld generieke brug Stokrooie - © Ontwerp: Ney & Partners, copyright foto: J.L. De ru -photodaylight
Voorbeeld generieke brug Stokrooie - © Ontwerp: Ney & Partners, copyright foto: J.L. De ru -photodaylight

De foto geeft een heel goed beeld hoe de nieuwe brug in Stokrooie er zal komen uitzien. Een rijbaan met aan beiden zijden een fietspad, gescheiden van de rijbaan door een betonnen afsluiting.

Jouw reactie:

Commentaar schrijven

Commentaren: 0

Toelichting plannen op dinsdag 15 december 2015

Tijdens het openbaar onderzoek, dat midden december start en 30 dagen loopt, kan men de plannen inkijken bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de Stad Hasselt (Dr. Willemstraat).


Ook organiseren nv De Scheepvaart en de Stad Hasselt een infomoment. Dit vindt plaats op dinsdag 15 december om 18 uur in het Ontmoetingscentrum van Stokrooie.


Tijdens het infomoment worden de plannen toegelicht. De timing en het verloop van de werken worden pas bepaald als het project een bouwvergunning heeft en een aannemer is aangeduid. Dan vindt er opnieuw een infomoment plaats. Bedoeling is om de brug te vervangen in 2017.

Info: nv De Scheepvaart en Stad Hasselt

Verhoging brug Stokrooie (werken voorzien in 2017)

Momenteel loopt de bouwaanvraag voor het verhogen van de brug over het Albertkanaal ter hoogte van de N729 (Stokrooieweg) in Stokrooie.

Wat houden de werken in?
De nieuwe metalen boogbrug wordt langs (stroomopwaarts – ten Oosten richting Kuringen) de huidige brug gebouwd. Deze brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

De brug heeft een totale overspanning van 123 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden (en de Kuilbergstraat / Goorstraat).

De N729 (Stokrooieweg) wordt vervolgens heraangelegd naar de nieuwe inplanting van de brug. Hierbij wordt het huidige 2x1 rijstrokenprofiel behouden. Naast de rijweg komen er vrijliggende eenrichtingsfietspaden.
Op de linkeroever (kant Stokrooie) wordt de bestaande as van de Berkerwinningstraat opgeschoven in zuidelijke richting zodat de straat met een acceptabele helling kan worden aangesloten op de N729 (Stokrooieweg). Op de N729 (Stokrooieweg) wordt een linksafslagstrook naar de Berkerwinnigstraat voorzien. De Berkerwinningstraat krijgt verhoogde aanliggende enkelrichtingsfietspaden. Hierlangs wordt de fietsverbinding tussen de N729 (Stokrooieweg) en het jaagpad aan de oostzijde van de N729 (Stokrooieweg) gerealiseerd.

Ten westen van de N729 (Stokrooieweg) wordt een dubbelrichting fietstoerit voorzien tussen het jaagpad en de N729 (Stokrooieweg). Ten zuiden van het kruispunt N729 (Stokrooieweg) met de Berkerwinningstraat komt er een beveiligde oversteekplaats voor fietsers (een middengeleider). Aan beide zijden van de brug komt er een trap met een fietsgoot die de fietspaden langs de N729 (Stokrooieweg) verbindt met de jaagpaden.


Op de rechteroever (kant Bolderberg) worden de Goorstraat en de Kuilbergstraat over een beperkte lengte heraangelegd en aan beide zijden van de brug door middel van een T-aansluiting aangesloten op het jaagpad met een plateauconstructie. Op het jaagpad wordt gemengd verkeer voorzien tussen de aansluiting van de Kuilbergstraat en de aansluiting van de Goorstraat. Aan elke zijde van de N729 (Stokrooieweg) komt er een dubbelrichting fietstoerit en een trap met fietsgoot tussen het jaagpad en de N729 (Stokrooieweg).


Aan de bushalten op de aanloophelling van de N729 (Stokrooieweg) komen schuilhuisjes. Ten zuiden van de bushalten  wordt een voetgangersoversteek voorzien.

Hoe zit het met de planning of fasering van de werken?
De planning en fasering worden op een later tijdstip toegelicht. De eigenlijke start der werken is immers pas ten vroegste 2017 voorzien.
Tijdens de werkzaamheden voor de nieuwe brug blijft de verbinding over de N729 (Stokrooieweg) beschikbaar over de bestaande brug, de nieuwe brug wordt er immers naast gebouwd. Beperkte hinder voor het verkeer door de werkzaamheden valt echter niet uit te sluiten. Tijdens het aansluiten van de nieuwe infrastructuur op de bestaande infrastructuur zal de verbinding voor het verkeer over de N729 (Stokrooieweg) voor een beperkte periode worden onderbroken en omgeleid.


Van zodra de effectieve startdatum gekend is, volgt er een meer gerichte communicatie met betrekking tot de timing, fasering, te verwachten hinder en omleidingen.


Info en foto: nv De Scheepvaart

Voorbeeld van een "Generieke Brug" - Dit model van brug wordt ook in Stokrooie voorzien
Voorbeeld van een "Generieke Brug" - Dit model van brug wordt ook in Stokrooie voorzien

Zoek in Stokrooie.be

Schrijf je in voor de Digitale Nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis Digitale Nieuwsbrief Stokrooie met actuele artikels. Zo hoef je geen nieuws over Stokrooie te missen. Tevens ontvang je op je verjaardag een presentje. Zomaar... We respecteren uiteraard je privacy: je mailadres wordt NIET voor andere doeleinden gebruikt - en je kan je op ieder ogenblik uitschrijven. 

Onze sponsors

Hero vastgoed Heusden-Zolder

De redactie

“Resten van derde persoon gevonden in ontplofte huis Alcanar"
In het onderzoek naar de aanslagen in Spanje hebben speurders resten van een derde persoon gevonden in een huis in de gemeente Alcanar, dat melden verschillende Spaans media.
>> meer lezen

Weerbericht KMI voor Stokrooie

Volg ons op Twitter