Infomarkt op 7 februari ivm bouw nieuwe brug Stokrooie

Eind vorig jaar werden rondom de kanaalbrug in Stokrooie een aantal nutsleidingen verplaatst. Dit als voorbereiding op de bouw van een nieuwe verhoogde brug. In maart zet De Vlaamse Waterweg nv haar voorbereidende werkzaamheden verder om eind mei effectief van start te gaan met de bouw van de nieuwe brug. 

Op woensdag 7 februari 2018 tussen 17 en 20 uur organiseert De Vlaamse Waterweg nv in samenwerking met de Stad Hasselt een infomarkt. Dit gaat door in het Ontmoetingscentrum Stokrode, Sint-Amandusstraat in Stokrooie). Doorlopend tussen 17 en 20 uur kan je een aantal infopanelen over de werkzaamheden bekijken en vragen stellen aan vertegenwoordigers van de Vlaamse Waterweg nv en de Stad Hasselt.

Wel degelijk een NIEUWE kanaalbrug

Er heerst bij sommigen blijkbaar nog het misverstand dat de noodbrug in Lummen (E314) naar Stokrooie zal verplaatst worden zodra de werkzaamheden in Lummen klaar zijn. Dit is dus NIET waar.

In Stokrooie komt wel degelijk een volledig nieuwe brug. Deze zal er qua look wel hetzelfde uitzien als in Lummen. De noodbrug in Lummen zal later worden ingezet tijdens werkzaamheden aan andere brugverhogingen over het Albertkanaal. 

Jaagpad kanaalbrug Stokrooie terug open (11-11-2017 )

Goed nieuws voor fietsers en wandelaars: het jaagpad ter hoogte van de kanaalbrug in Stokrooie is terug open gesteld voor fietsers en wandelaars. De voorbije weken was de doorgang afgesloten wegens werkzaamheden van nutsmaatschappijen.

Een omleiding waarbij de drukke Stokrooieweg moest worden overgestoken was toen noodzakelijk. Maar voor vele pendelaars die kiezen om met de fiets naar school of werk te gaan was dit een 10 minuten extra omweg en het oversteken in de bocht van de Stokrooieweg 's morgens en 's avonds - in het donker - zéér onveilig.  

De werkzaamheden van het nutsbedrijf zijn nu afgelopen en alle signalisatie en afsluitingen werd verwijderd. Voorlopig is het jaagpad (Fietssnelweg) terug open. 

Tekst: Marc Deferme

"Via T Albert" bouwt brug over Albertkanaal in Stokrooie

De nieuwe kanaalbrug in Stokrooie wordt gebouwd door de vennootschap "Via T Albert", een speciaal voor dit project opgerichte vennootschap die bestaat uit Franki Construct nv, Kumpen nv, Aswebo nv - alle behorende tot de Willemen Groep - en nv Hye.De Vlaamse Waterweg nv en de nv Via T Albert ondertekenden zopas het contract voor de publiek-private samenwerkingsovereenkomst voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het dertigjarige onderhoud van zeven bruggen over het Albertkanaal.

 

Het gaat om de bruggen in Eigenbilzen, Zutendaal, Stokrooie, Kwaadmechelen Zwartenhoek, Eindhout, Geel-Stelen en Herentals-Lier. De herbouw is nodig om de vrije doorvaarthoogte op het Albertkanaal te verhogen tot minimum 9,10 m. De voorbereidende werkzaamheden beginnen vrijwel allemaal deze maand. Het einde van deze projectfase is voorzien voor mei 2020. 

 

De hogere doorvaarthoogte op het kanaal verhoogt het rendement van de binnenvaart en zorgt voor een bijkomende boost voor de containervaart. Het wegwerken van de beperkingen die worden veroorzaakt  door de oudere en te lage bruggen is van groot belang, gelet op de prognoses. “Tegen 2030 verwachten we een aanzienlijke groei van het goederenvervoer. Nóg meer extra vracht vervoeren over de weg is geen optie. Daarom investeren we stevig in alternatieven zoals onze waterwegen. Door de bruggen over het Albertkanaal te verhogen bieden we ondernemers een aantrekkelijk alternatief voor het vrachtwagentransport”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts.

 

“Vandaag beschikken reeds 31 bruggen over een verhoogde doorvaart en zijn een aantal projecten in uitvoering. Met deze nieuwe projectfase zitten we op schema. Bij de uitvoering van de pps-opdracht wordt De Vlaamse Waterweg nv bijgestaan door De Werkvennootschap nv, die in de uitvoering van de procedure op haar beurt werd bijgestaan door PMV”, aldus ir. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv.

 

De zeven nieuwe bruggen worden stalen boogbruggen van eenzelfde type waardoor de ontwerpkosten worden beperkt en de uitvoering van de verschillende projecten wordt versneld. De huidige beperking in doorvaarthoogte en breedte onder de bruggen vormt een flessenhals voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal. De verhoging van de bruggen tot een vrije doorvaarthoogte van 9,10 m maakt het mogelijk om binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te laten varen. Dankzij de ingreep krijgt bovendien ook Short Sea Shipping op het Albertkanaal betere kansen.


Bron: De Bouwkroniek 08/10/2017
Foto: De Bouwkroniek

Foto: De Bouwkroniek
Foto: De Bouwkroniek

Details nieuwe brug Stokrooie - UPDATE (Okt 2017)

STOKROOIE - De werkzaamheden voor de nieuwe kanaalbrug in Stokrooie zijn gestart. Hierbij een actueel overzicht, details van de werkzaamheden en een planning van de werken.

Bekijk het kaartje, hierop zijn de verschillende locaties aangegeven (van A tot D). Dit maakt het mogelijk om in de tekst te refereren naar de locatie op het kaartje.

Een grotere versie kan ook worden gedownload als PDF-bestand - klik op de illustratie of gebruik de download link (opgelet, kan even duren om te openen)

Detailplan brug Stokrooie - 2017
Groot bestand, duurt even om te openen
© De Vlaamse Waterweg nv
Plan fPY2IJ-wbk-bb1092-20-f002.pdf
Adobe Acrobat document 20.1 MB

Details van de werken

Wat houden de werken in?

Aan de kant van Bolderberg (D) werd eind september begonnen met bomen te verwijderen om straks de Stokrooieweg (N729) te kunnen verleggen. De nieuwe metalen boogbrug wordt immers langs de huidige brug gelegd (stroomopwaarts – kant Kuringen). Op het kaartje is ook de huidige brug indicatief aangegeven. Zo zie je duidelijk dat de as van de Stokrooieweg ook heraangelegd moet worden zodat de weg straks recht kan aansluiten naar de nieuwe brug. 

 

De brug heeft een totale overspanning van 123 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug aan beide zijden ruimte wordt gelaten voor jaagpaden (en voor de verbinding tussen Kuilbergstraat en Goorstraat (C).

 

Bij de heraanleg van de Stokrooieweg wordt het bestaande systeem van 2 rijstroken behouden. Naast de rijweg komen er vrijliggende eenrichtingsfietspaden. Op de linkeroever (B) wordt de bestaande as van de Berkerwinningstraat een honderd meter opgeschoven richting Kermt waar de Berkerwinningstraat met een acceptabele helling wordt aangesloten op de Stokrooieweg. Ook komt er op de Stokrooieweg - voor het verkeer vanuit Bolderberg - een linksafslagstrook naar de Berkerwinnigstraat. 

 

De Berkerwinningstraat (B) krijgt verhoogde aanliggende enkelrichtingsfietspaden. Ten westen van de Stokrooieweg (A) wordt een dubbelrichting fietstoerit voorzien tussen het jaagpad en Stokrooieweg. Aan het kruispunt van de Stokrooieweg met de Berkerwinningstraat komt er een beveiligde oversteekplaats voor fietsers (een middengeleider). 

Aan beide zijden van de brug (A en B) worden bovendien trappen met een fietsgoot voorzien die de fietspaden langs de Stokrooieweg verbinden met het jaagpad.

 

Op de rechteroever - kant Bolderberg (C en D) - worden de Goorstraat en de Kuilbergstraat over een beperkte lengte heraangelegd en aan beide zijden van de brug door middel van een T-aansluiting aangesloten op het jaagpad. Voor de aansluiting met het jaagpad wordt in beide straten een plateauconstructie aangebracht. 

 

Aan elke zijde van de Stokrooieweg kant Bolderberg (C en D) komt er een dubbelrichting fietstoerit én een trap met fietsgoot tussen het jaagpad en de Stokrooieweg. Aan de bushalten op de aanloophelling van de Stokrooieweg komen er schuilhuisjes.

 

Hoe zit het met de planning en fasering van de werken?

De voorbereidende werken zijn gestart in september 2017. In deze fase worden vooral kabels en leidingen verplaatst door de nutsmaatschappijen. Deze werken hebben een beperkte impact doordat de jaagpaden slechts tijdelijk en gedeeltelijk zullen worden onderbroken.

 

In het voorjaar van 2018 starten de grootschalige werken voor de nieuwe brug. Tijdens de werkzaamheden blijft de verbinding over de Stokrooieweg beschikbaar over de bestaande brug, de nieuwe brug wordt er immers naast gebouwd. Beperkte hinder voor het verkeer door de werkzaamheden valt echter niet uit te sluiten.

 

Tijdens het aansluiten van de nieuwe infrastructuur op de bestaande infrastructuur wordt de verbinding voor het verkeer over de Stokrooieweg voor een beperkte periode onderbroken en omgeleid (voorzien in de zomer van 2019).

 

Van zodra de effectieve startdatum gekend is, volgt er een meer gerichte communicatie met betrekking tot de timing, fasering en omleidingen.

 

Hoe wordt de 'minder hinder' aangepakt?

Hinder bij werken is niet te vermijden, maar zal beperkt worden. De Vlaamse Waterweg nv is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer zullen hebben. Er wordt bij dit project dan ook belangrijke aandacht besteed aan minder hinder. 

 

- Zoveel mogelijk aanvoer en afvoer van materiaal (afbraakpuin, grond) via binnenschip.

- Groot wegtransport buiten de spitsuren.

- Goede organisatie omleidingen 

- Fietsomleidingen van kern naar kern.

- Tijdelijke verhardingen in asfalt of cementgestabiliseerde steenslag indien nodig.

- Doorgang langs montageterreinen, voornamelijk jaagpad, blijft gegarandeerd.

Tekst: Marc Deferme 
Bron & grafiek: De Vlaamse Waterweg nv 

 

Reactie schrijven

Berichten: 3
 • #1

  Veltjen (donderdag, 05 oktober 2017 19:52)

  Pdf detailplan werkt niet

 • #2

  Webmaster (zaterdag, 07 oktober 2017 20:51)

  Pdf werkt wėl maar het bestand wordt gedownload naar je computer en moet je manueel openen...

 • #3

  Dexter (zaterdag, 04 november 2017 12:04)

  Beter wat buitenlanders als slaven gebruiken dan gaat het op enkele maanden

Voorbeeld generieke brug Stokrooie - © Ontwerp: Ney & Partners, copyright foto: J.L. De ru -photodaylight
Voorbeeld generieke brug Stokrooie - © Ontwerp: Ney & Partners, copyright foto: J.L. De ru -photodaylight

Actuele stand van zaken nieuwe kanaalbrug Stokrooie

STOKROOIE - 26/03/2017

Stand van zaken

Zoals eerder aangekondigd komt er in Stokrooie een nieuwe brug over het Albertkanaal. De huidige beperking in doorvaarthoogte van de bestaande bruggen vormt immers een beperking voor de binnenscheepvaart op het Albertkanaal dat beheerd wordt door De Vlaamse Waterweg nv (vroeger nv De Scheepvaart). Vooral het containervervoer kende de voorbije jaren een serieuze opgang. Daarom is een verhoging van alle bruggen over het Albertkanaal noodzakelijk waarbij dan een vrije doorvaarthoogte van 9,10 meter mogelijk wordt.

"In Stokrooie komt een nieuwe metalen boogbrug" zegt ingenieur Tom Ory, afdelingshoofd Waterbouwkunde van De Vlaamse Waterweg nv in een gesprek met de website Stokrooie. "Het wordt geen tijdelijke noodbrug zoals in Zolder maar een definitieve nieuwe brug. Deze komt langs de huidige brug aan de kant van Kuringen. De brug wordt gebouwd volgens het principe van de generieke bruggen zoals ze op diverse locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden."

De N729 (Stokrooieweg) wordt vervolgens heraangelegd naar de nieuwe brug. Op de linkeroever (kant Stokrooie kerk) wordt de bestaande as van de Berkerwinningstraat een 100-tal meter opgeschoven (richting rondpunt) zodat de Berkerwinningstraat beter kan aansluiten op de Stokrooieweg. De huidige brug in Stokrooie wordt daarna afgebroken.

Verwachte timing werkzaamheden
Momenteel is De Vlaamse Waterweg nv bezig met de aanbestedingsprocedure voor het toekennen van een aannemer. De brug van Stokrooie maakt immers deel uit van 7 kanaalbruggen die in één totaalpakket worden aanbesteed. Het wordt dus eenzelfde aannemer die alle 7 bruggen gaat bouwen. Door middel van deze aanpak wordt de efficiëntie en het rendement van dit project gevoelig vergroot.

"Nu al een exacte timing opgeven voor de werkzaamheden is moeilijk" zegt Tom Ory, "het is immers aan de aannemer om ook een prognose van de timing voor de werkzaamheden in te dienen met zijn prijsofferte. Samen met deze opgave maakt de vermoedelijke hinder voor het afsluiten van wegen en jaagpaden deel uit van de onderhandelingsprocedure en de toewijzing van de opdracht. Wel zal worden aangedrongen dat het tijdelijk afsluiten van wegen en het jaagpad - dat veelvuldig wordt gebruikt door fietsers en wandelaars - tot een minimum wordt beperkt. In september zal men vermoedelijk klaar zijn met de administratie en aanstelling aannemer zodat de voorbereidende werkzaamheden in het najaar van 2017 kunnen starten. Wanneer de brug er effectief zal liggen zal gecommuniceerd worden bij de aanstelling van de aannemer (ten laatste september 2017)".

De werkwijze voor het monteren van de brug is ook afhankelijk van de gekozen aannemer, en houdt rekening met de voorschriften opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning.

Zo gaat de brug eruit zien
De nieuwe boogbrug bestaat uit een dubbele rijbaan voor het autoverkeer, heeft een nuttige breedte van 15,60 meter en aan beide zijden een fietspad dat van de rijbaan wordt gescheiden door een betonnen afsluiting. Zowel voor fietsers als voetgangers wordt het veel veiliger om de brug te gebruiken. Ook zullen er voor voetgangers en fietsers aan beide zijden van de brug voorzieningen zijn waarlangs op- of afdalen naar het jaagpad mogelijk blijft. Deze paden zullen minder steil zijn als bij de huidige brug en dus gemakkelijker in gebruik. Verder wordt de nieuwe brug voorzien van geïntegreerde LED-verlichting. Dit is niet enkel ecologisch en milieuvriendelijk maar ook voor de veiligheid een goede zaak.

Infomoment
Voordat effectief met de werken wordt gestart zal er voor de inwoners van Stokrooie nog een infomoment georganiseerd worden. Hierbij zullen de Stad Hasselt en De Vlaamse Waterweg nv de plannen gedetailleerd toelichten.

Tekst: Marc Deferme
Foto: Ontwerp: Ney & Partners, copyright foto: J.L. De ru -photodaylight

Voorbeeld generieke brug Stokrooie - © Ontwerp: Ney & Partners, copyright foto: J.L. De ru -photodaylight
Voorbeeld generieke brug Stokrooie - © Ontwerp: Ney & Partners, copyright foto: J.L. De ru -photodaylight

De foto geeft een heel goed beeld hoe de nieuwe brug in Stokrooie er zal komen uitzien. Een rijbaan met aan beiden zijden een fietspad, gescheiden van de rijbaan door een betonnen afsluiting.

Jouw reactie:

Toelichting plannen op dinsdag 15 december 2015

Tijdens het openbaar onderzoek, dat midden december start en 30 dagen loopt, kan men de plannen inkijken bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de Stad Hasselt (Dr. Willemstraat).


Ook organiseren nv De Scheepvaart en de Stad Hasselt een infomoment. Dit vindt plaats op dinsdag 15 december om 18 uur in het Ontmoetingscentrum van Stokrooie.


Tijdens het infomoment worden de plannen toegelicht. De timing en het verloop van de werken worden pas bepaald als het project een bouwvergunning heeft en een aannemer is aangeduid. Dan vindt er opnieuw een infomoment plaats. Bedoeling is om de brug te vervangen in 2017.

Info: nv De Scheepvaart en Stad Hasselt

Verhoging brug Stokrooie (werken voorzien in 2017)

Momenteel loopt de bouwaanvraag voor het verhogen van de brug over het Albertkanaal ter hoogte van de N729 (Stokrooieweg) in Stokrooie.

Wat houden de werken in?
De nieuwe metalen boogbrug wordt langs (stroomopwaarts – ten Oosten richting Kuringen) de huidige brug gebouwd. Deze brug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

De brug heeft een totale overspanning van 123 m en een nuttige breedte van 15,60 m op het smalste punt. De brug overspant naast het Albertkanaal (met een breedte van 86 m) ook de oeverstroken waardoor onder de brug ruimte wordt gelaten voor jaagpaden (en de Kuilbergstraat / Goorstraat).

De N729 (Stokrooieweg) wordt vervolgens heraangelegd naar de nieuwe inplanting van de brug. Hierbij wordt het huidige 2x1 rijstrokenprofiel behouden. Naast de rijweg komen er vrijliggende eenrichtingsfietspaden.
Op de linkeroever (kant Stokrooie) wordt de bestaande as van de Berkerwinningstraat opgeschoven in zuidelijke richting zodat de straat met een acceptabele helling kan worden aangesloten op de N729 (Stokrooieweg). Op de N729 (Stokrooieweg) wordt een linksafslagstrook naar de Berkerwinnigstraat voorzien. De Berkerwinningstraat krijgt verhoogde aanliggende enkelrichtingsfietspaden. Hierlangs wordt de fietsverbinding tussen de N729 (Stokrooieweg) en het jaagpad aan de oostzijde van de N729 (Stokrooieweg) gerealiseerd.

Ten westen van de N729 (Stokrooieweg) wordt een dubbelrichting fietstoerit voorzien tussen het jaagpad en de N729 (Stokrooieweg). Ten zuiden van het kruispunt N729 (Stokrooieweg) met de Berkerwinningstraat komt er een beveiligde oversteekplaats voor fietsers (een middengeleider). Aan beide zijden van de brug komt er een trap met een fietsgoot die de fietspaden langs de N729 (Stokrooieweg) verbindt met de jaagpaden.


Op de rechteroever (kant Bolderberg) worden de Goorstraat en de Kuilbergstraat over een beperkte lengte heraangelegd en aan beide zijden van de brug door middel van een T-aansluiting aangesloten op het jaagpad met een plateauconstructie. Op het jaagpad wordt gemengd verkeer voorzien tussen de aansluiting van de Kuilbergstraat en de aansluiting van de Goorstraat. Aan elke zijde van de N729 (Stokrooieweg) komt er een dubbelrichting fietstoerit en een trap met fietsgoot tussen het jaagpad en de N729 (Stokrooieweg).


Aan de bushalten op de aanloophelling van de N729 (Stokrooieweg) komen schuilhuisjes. Ten zuiden van de bushalten  wordt een voetgangersoversteek voorzien.

Hoe zit het met de planning of fasering van de werken?
De planning en fasering worden op een later tijdstip toegelicht. De eigenlijke start der werken is immers pas ten vroegste 2017 voorzien.
Tijdens de werkzaamheden voor de nieuwe brug blijft de verbinding over de N729 (Stokrooieweg) beschikbaar over de bestaande brug, de nieuwe brug wordt er immers naast gebouwd. Beperkte hinder voor het verkeer door de werkzaamheden valt echter niet uit te sluiten. Tijdens het aansluiten van de nieuwe infrastructuur op de bestaande infrastructuur zal de verbinding voor het verkeer over de N729 (Stokrooieweg) voor een beperkte periode worden onderbroken en omgeleid.


Van zodra de effectieve startdatum gekend is, volgt er een meer gerichte communicatie met betrekking tot de timing, fasering, te verwachten hinder en omleidingen.


Info en foto: nv De Scheepvaart

Voorbeeld van een "Generieke Brug" - Dit model van brug wordt ook in Stokrooie voorzien
Voorbeeld van een "Generieke Brug" - Dit model van brug wordt ook in Stokrooie voorzien

Zoek in Stokrooie.be

Schrijf je in voor de Digitale Nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis Digitale Nieuwsbrief Stokrooie met actuele artikels. Zo hoef je geen nieuws over Stokrooie te missen. Tevens ontvang je op je verjaardag een presentje. Zomaar... We respecteren uiteraard je privacy: je mailadres wordt NIET voor andere doeleinden gebruikt - en je kan je op ieder ogenblik uitschrijven. 

Onze sponsors

Hero vastgoed Heusden-Zolder

vrt NWS

SPD-congres schaart zich achter coalitiegesprekken met Merkel
De Duitse sociaaldemocratische partij SPD stapt in formele coalitiegesprekken met de CDU van Angela Merkel en haar zusterpartij CSU. Een bijzonder partijcongres in Bonn heeft dat vandaag goedgekeurd, al was de uitslag vrij nipt. De SPD blijft een verdeelde partij en dat zal zich de komende weken zeker nog laten voelen.
>> meer lezen

Weer voor Stokrooie

Volg ons op Twitter