ACTIVITEITEN 2009

Kerstviering in de Sint-Amanduskerk Stokrooie 2009 (verslag)

Op Kerstdag waren even voor half tien vele mensen toegestroomd om de kerstviering mee te maken in de versierde parochiekerk. Ouders waren getuigen van het kerstspel van hun oogappels. Onder leiding van juf Marleen en juf Viviane voerden de kinderen van de basisschool 'De Startlijn' een zeer sereen kerstverhaal op. Onder de jonge 13-plussers vond men een Maria en Sint- Jozef.

Muzikaal werd de kerstviering opgeluisterd door het gelegenheids- en Sint-Ceciliakoor. Samen brachten ze de mooiste en bekendste kerstliederen. Spijtig genoeg moest dirigent Carine Honof wegens ziekte afhaken, maar de zangtalenten hebben het er zonder Carine toch heel goed van afgebracht.

In zijn homilie sprak pastoor Thonon over wat in de media de afgelopen dagen was verschenen. Enkele voorbeelden die hij aanhaalde waren de méérverkoop van verlichting voor aan de de huizen of voor onder de kerstboom, maar geen meerverkoop van kerststalletjes. Het laten weghalen van kruisbeelden op enkele plaatsen. De problematiek van personen met een laaginkomen die hun verwarmingsfactuur niet meer kunnen betalen. En tot slot ook aandacht voor de daklozen die op straat leven.

Op het einde van de viering werd het kindje Jezus in een kribbe gelegd  omringd door Maria en Sint-Jozef. Na de kerstviering stonden de mensen van de parochieraad de aanwezigen op te wachten met een glaasje warme glühwein of warme chocomelk. Tijd om iedereen een Zalig Kerstfeest te wensen.

Verslag: Theo Vallons
Foto's: Gaston Reynders & Theo Vallons

Kerstmis in de St. Amanduskerk Stokrooie (2009)

Op 21 december 2009 wordt de start van de opbouw van een kerststal in de kerk van Stokrooie. Initiatiefnemersis het parochieteam, zij willen een originele kerststal maken waar vrede en liefde een warme plaats zullen krijgen. Vorig jaar was iedereen tevreden van het resultaat, wat zeker aanmoedigend werkt.

Viering Kerstdag
Op Kerstdag is de kerstviering in de Sint Amanduskerk in Stokrooie om 9.30u.
Pastoor Francy Thonon zal deze kerstviering voor gaan. De plechtigheid zal opgeluisterd worden door het Sint Ceciliakoor o.l.v Carine Honof en het gelegenheidskoor o.l.v Viviane Thomassen van Stokrooie.
De schoolkinderen van de “Startlijn” Stokrooie zullen het kerstspel spelen o.l.v de juffen Marleen en Viviane.
Na het einde van de viering bieden pastoor Francy Thonon en het parochieteam een kleine receptie aan in de kerk.

Iedereen is van harte uitgenodigd op deze Kerstviering, zodat wij elkaar een zalig en vredevol Kerstfeest kunnen wensen.


Federatievieringen (kerstavond en nieuwjaarsdag)
- Op kerstavond (24/12) is er om 19.00u een federatieviering in de kerk van Kermt. Iedereen wordt van harte uitgenodigd bij dit federaal kerstgebeuren.
Pastoor Francy Thonon uit Stokrooie en pastoor Jan Metten uit Spalbeek zullen de viering voorgaan.
Het nieuwe federatiekoor zal de viering opluisteren.onder leiding van Monique, Carine en Lut . Vrijwilligers van een nieuw samengesteld federatiekoor hebben enkele keren gerepeteerd in de verschillende kerken van de federatie. Het zullen de gewone en bekende kerstliederen zijn, die iedereen kan mee zingen.

- Op 1 januari 2010 is er een Nieuwjaarsviering om 10.30u in de federatiekerk in Kermt. Na de viering geeft het Federatieteam een Nieuwjaarsreceptie in de pastorij. Iedereen is van harte uitgenodigd om te toosten op het nieuwe jaar.

Gebedsdienst Allerheiligen 2009

Op zondag 1 november wordt in onze St-Amanduskerk tijdens het hoogfeest van Allerheiligen, de nabestaanden van onze parochie herdacht. Dit gaat door om 14 uur.
Enkele mensen van de parochieraad zijn bij de families van een overleden familielid gaan aankloppen. Want het is de bedoeling dat iemand van de familie bij de gebedsdienst een kaarsje komt plaatsen van hun dierbare die dit jaar overleden is. Na de gebedsdienst bezoeken wij het kerkhof, en daar krijgen alle aanwezigen een palmtakje aangeboden. En met een kort gebed wordt gevraagd om met dit palmtakje het kruisteken te maken over het graf van de dierbare overledene.

Overledenen Allerheiligen 2008- Allerheiligen 2009

01.11.08 Henri Vandermot 87 jaar
18.11.08 Margriet Vanhove 86 jaar
26.11.08 Gustaaf Iven 80 jaar
05.12.08 Mathilde Vanwetswinkel 96 jaar
13.01.09 Frans Nijs 86 jaar
19.01.09 Paula Celis 57 jaar
06.02.09 Marieke Neuteleers 89 jaar
24.02.09 Emma Dierckx 86 jaar
07.03.09 Marie Maris 90 jaar
13.04.09 Jozef Ruckx 77 jaar
16.04.09 Marie Vanhove 88 jaar
21.04.09 Angeline Vanhove 88 jaar
29.04.09 Jef Adriaens 82 jaar
09.08.09 Frans Swennen 81 jaar
11.09.09 Liza Schepers 90 jaar

Tekst: Theo Vallons

Maria Bielen neemt na twintig jaar afscheid als catechist

Maria (Marieke) Bielen neemt na twintig jaar afscheid als catechist. Tijdens de startviering Stokrooie van 26 september 2009 werd Maria in de bloemetjes gezet.

Maria was niet alleen catechist maar ook lector tijdens de vieringen. De huldiging was voor haar een complete verrassing, ze was zeer geëmotioneerd toen pastoor Thonon haar naam afriep. In de viering sprak pastoor Thonon een dankwoord uit voor de inzet gedurende de voorbije jaren als catechist en catecheseverantwoordelijke van Stokrooie. Zij was ook "het trekpaard" in verband met voorbereiding van de catechesevergaderingen.

Zelf weet Maria niet meer hoeveel kinderen zij voorbereid heeft op het vormsel, maar dat ze elk jaar zich weer ten volle heeft ingezet, dat kunnen de vormelingen de afgelopen twintig jaar bevestigen. De vriendschap onder de catechisten is zeer sterk, ze ondersteunen elkaar en moedigen elkaar aan tijdens moeilijke perioden. Veel mooie momenten zullen ons steeds bijblijven, zoals de gezellige sfeer tijdens de lessen of de eendaagse die bij haar thuis doorging. Het luisterend oor dat altijd paraat was voor jong en oud.

Maria mocht bloemen in ontvangst nemen van Theo Vallons, voorzitter van de parochieraad. Vanwege het Bisdom spelde Hilde Reniers haar een medaille op en pastoor Thonon overhandigd haar een passend geschenk. Vanaf nu zal Maria Bielen meer tijd besteden aan haar groter wordende familie.

Tekst: Theo Vallons
Foto's: Hilde Reniers

Startviering verenigingen Stokrooie 2009

Pastoor Thonon en het parochieteam van Stokrooie hebben alle verenigingen van Stokrooie uitgenodigd op Zaterdag 26 september voor de eucharistieviering van 19.00u. Het is de bedoeling om de verenigingen samen te brengen in onze parochiekerk voor een gezamenlijke start van het nieuwe werkjaar.

Als thema voor deze viering werd gekozen voor “vriendschap”. In september is voor ieder vereniging een nieuw werkjaar begonnen, en het goede nieuws is dat er enkele verenigingen zijn bij gekomen in onze wijk. Tijdens de viering worden foto’s van de verenigingen geprojecteerd op het grote doek. Zo kunnen de aanwezigen en zeker de nieuwe inwoners zien wat er zoal te beleven is in Stokrooie. Na de viering krijgt iedereen een herinnering mee naar huis, een kaartje dat door Marie-Jeanne Vanvoorden is gemaakt en waarin het thema vriendschap is verwerkt zodat men het hele jaar kan werken in vrede en vriendschap.

Pastoor Thonon en het parochieteam hopen al de verenigingen te mogen verwelkomen.

Tekst: Theo Vallons

De Parochieraad naar Scherpenheuvel op 16 mei 2009 (verslag)

Zaterdag 16 mei 2009,13.00 uur stipt...
De parochieraad van Stokrooie komt samen aan het bushokje van de Waterlozestraat.  Op het programma staat een testrit met de fiets naar Scherpenheuvel. André Vanhamel en Gaston Reynders hebben een parcours uitgestippeld. Het zonnetje is ook van de partij, zodat iedereen vol goede moed de reis aan kan vangen.

Gedurende twee uur rijden we langs verschillende fietspaden van Limburg naar Brabant. We genieten van heerlijke uitzichten, de fietspaden zijn keurig en ons teamgevoel gaat er stevig op vooruit.

 Bij aankomst in Scherpenheuvel vinden we dat een tasje koffie ons goed zou doen, in restaurant St. Jozef deden we ons te goed aan een drank en bespraken onze tocht. Om 17.00 uur trokken we naar de Basiliek waar inmiddels de andere bedevaarders van onze federatie aangekomen zijn, deze waren met de bus gekomen. Ook kwamen er personen van de federatie met eigen vervoer.
Onze pastoor F.Thonon ging de mooi verzorgde Eucharistie voor. Nadien hebben we onze knorrende magen een plezier gedaan in een restaurant en konden we vol goede moed onze terug reis aanvatten.

Als parochieteam hebben we deze fietstocht ondernomen als test om in de toekomst sportieve bedevaarders te begeleiden tijdens de jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel. Jullie horen nog van ons.

Het parochieteam van Stokrooie

Tekst: Theo Vallons
Foto's: Greta Lemmens en Raymond Bruyninx

Vormselviering in Stokrooie 24 mei 2009

Tien toekomstige vormelingen van Stokrooie zijn na een jaar voorbereiding van bezinning, ontdekking en beleving van het Christelijk geloof, klaar om de grote stap te zetten naar hun hernieuwing van de doopbelofte. De Catechisten Marieke, Rita en Marie-Jeanne hebben samen met de ouders de jongeren begeleid op hun weg.

De toekomstige vormelingen ontvangen op 24 mei om 10u30 in onze kerk van Stokrooie het vormsel door de Vormheer Bisschoppelijk Vicaris Augustin Champagne (foto) (pastoor van Bolderberg) en wordt hierin bijgestaan door onze pastoor Francy Thonon.
De viering zal opgeluisterd worden door ons zangkoor “Utopia” O.L.V. Evi Vanderspikken en organist Francois Celis. Samen met de ouders, grootouders, peter en meter is iedereen uitgenodigd op deze viering. Na de viering bied onze pastoor en parochieteam een receptie achter aan de kerk.

 

Tekst: Theo Vallons
Foto: Kerknet

Viering eerste communie op 24 april 2009

De acht kinderen van de basisschool De Startlijn Stokrooie uit de klas van juf Vivianne Thomassen vieren op 24 april eerste communie. Deze viering zal plaatshebben in de St. Amanduskerk om 10.30 uur.
EH pastoor Thonon zal de viering voorgaan en wordt muzikaal opgeluisterd door het zangkoor “Utopia” o.l.v. Evi Vanderspikken.
Er is veel voorbereiding nodign zodat op 24 april alles naar wens zal verlopen.
Op 14 april waren de ouders reeds getuige van de kruisoplegging van de 8 communiecanten. Ze kregen van de schoolvriendjes en toekomstige vormelingen een kruisje opgehangen als teken dat ze graag hun eerste communie willen doen.

Iedereen is van harte uitgenodigd op deze viering.
Na de viering wordt er een klein receptie aangeboden namens EH Pastoor en het Parochieteam.

Kruisoplegging eerste communiecantjes en vormsel (2009)

Op 14 maart had in onze Sint-Amanduskerk de kruisoplegging plaats van tien vormelingen en acht eerste communiecantjes. De viering werd voorgegaan door EH pastoor Francy Thonon en opgeluisterd door het gelegenheidskoor “Utopia” o.l.v. Evi Vanderspikken.
De tien vormelingen kwamen allemaal aan beurt om een gebed voor te lezen. Daarna was de beurt voor de kruisoplegging aan acht eerste communicantjes en tien vormelingen. In aanwezigheid van de ouders en parochianen werd door ieder kind plechtig het kruisje opgehangen. De catechisten en de juf in de klas hebben de kinderen voorbereid op de eerste communieviering van 26 april en de vormselviering 24 mei.

Tijdens dezelfde viering kwam ook het vrijwilligers werk van Melissa Wians aan bod. Een meisje van Stokrooie dat naar Guatemala gaat om bij de Maya’s een weefproject op te richten. Yvan, vader van Melissa, kwam een woordje uitleg geven over zijn dochter.
Het was een aangrijpende tekst, waar iedereen met volle aandacht aan het luisteren was. Daarna werd de eerste vastencollecte gehouden. Het bedrag van 406,18 euro werd bijeen gebracht. De tweede collecte voor Melissa zal gehouden worden op palmzondag 4 april.
Hierbij de integrale tekst van Yvan Wiams, de vader van Melissa.

Tekst: Theo Vallons
Foto's: Hilde Reniers


Integrale tekst van Yvan Wiams (vader van Melissa)

Voor eerst dank aan mijnheer Pastoor en de Parochieraad voor de uitnodiging en voor de steun aan het weefproject van Melissa. Ik ga het niet hebben over het weefproject zelf, daarover zijn reeds verscheidene artikels in het parochieblad verschenen, en geïnteresseerde kunnen alles volgen op de website. Ik wil even vertellen, hoe het aanvoelt als uw dochter zegt dat ze aan ontwikkelingshulp gaat doen.

De reacties hierop zullen wel van ouder tot ouder verschillen, ook bij ons, Gerda was daar heel nuchter in, ik daarentegen had het heel moeilijk om het te aanvaarden. Want je heb een zeker verwachtingspatroon: diploma behalen, werken, trouwen… Wanneer uw dochter dan zegt ik stop met les geven, ik ga aan ontwikkelingshulp doen, dan is het wel even slikken.

Ik heb getracht met allerlei argumenten om haar op andere gedachten te brengen, evenwel zonder resultaat. Haar argument was 'ik heb zo veel geluk gehad door het feit van hier geboren te zijn, dat heeft mij zoveel kansen en mogelijkheden gegeven, terwijl er zoveel mensen zijn die dat geluk niet kennen, dat ik voel dat ik iets moet terug doen, liefst in een klein project en dicht bij de mensen'.
En zo besliste ze om naar Guatemala te vertrekken.
Dan kwam het afscheid nemen, de ongerustheid, het missen, gelukkig is er internet en Skype, en het aftellen tot haar terugkeer.
Tot wanneer we een mail kregen, waarin ze ons mededeelde dat ze met Kerstmis naar huis kwam, maar dat ze niet lang zou blijven en terug naar Guatemala vertrok omdat haar werk nog niet af was. Deze mail bracht bij mij het besef dat Melissa deze mensen werkelijk wilde helpen en dat alles van uit haar hart kwam en niet iets avontuurlijk was.
We zijn haar gaan bezoeken en we hebben gemerkt dat ze heel gelukkig is en ook de dankbaarheid van die vrouwen. Bovendien waren er de talrijke steunbetuigingen, zowel moreel als financieel, van vrienden en kennissen en nu ook van de parochie.
Dat alles maakt dat we echt fier zijn over onze dochter, maar dat neemt niet weg dat we haar heel erg missen...

Met dank.

Yvan

Catechisten en vormelingen op bezoek café Anoniem (2009)

Tijdens de voorbereiding op het vormsel trachten we de kinderen een brede waaier van het geloof bij te brengen. Zo werd er op 14 februari een bezoek gebracht aan het café Anonien in Hasselt kort bij het station.
Mevrouw Lieve Aerts-Salmon verwelkomt ons, en aan de hand van dia’s vertelt zij over vzw. vriendschap.
Vroeger was het een werkplaats van de stad Hasselt maar in de jaren 90 gaf de stad Hasselt zijn toelating aan vzw. vriendschap om de ruimte te gebruiken.  Zo is het café Anonien ontstaan. Het is voor mensen die het financieel niet te breed hebben en voor mensen die eenzaam leven.
Iedereen is welkom van verschillenden godsdiensten en nationaliteiten. De ontmoetingsruimte is vijf dagen per week open. Tegen een zeer lage prijs kunnen mensen met een lidkaart een volledige maaltijd eten. In een zithoekje kunnen ze samen communiceren, rusten en de dagelijkse krant lezen. Met een beetje geluk zijn er mensen die op de arbeidsmarkt komen.

Buiten café Anonien zijn er nog 3 voorzieningen zoals: “de Zeepbel” gelegen in het gebouw café Anonien waar sanitaire voorzieningen aanwezig zijn zoals: een badkamer en een wassalon.
De buurtwerking “Klavertjevier” in Runkst is een ontmoetingsruimte zoals het café Anonien ook vijf dagen per week open waar men kan een middagmaal kan eten en een vergader- en activiteitenruimte is voorzien.
De meubeldienst “de Draaideur” helpen mensen met een krap budget bij hun verhuizing,en kunnen in tijd van nood hun meubels laten opbergen. De mensen van deze dienst beschikken over een bestel- en een  aanhangwagen.

Na de diavoorstelling mochten de vormelingen vragen stellen en er was er een rondleiding. Iedereen zal ongetwijfeld in gedachten vergeleken hebben met de eigen situatie en hoe goed wij het wel hebben. Bij het afsluiten werd er getrakteerd op een tas koffie of een frisdrankje en werd er nog nagepraat.

Wij bedanken mevrouw Lieve Aerts- Salmon voor de gastvrijheid en voor de leerrijke voormiddag. Ook bedanken wij enkele ouders die als taxi-chauffeur hebben meegewerkt.

Wij kunnen v.z.w. vriendschap steunen. Contact: vzw_vriendschap@belgacom.net
Wil men meer informatie: www.vzw-vriendschap.tk

Catechisten van Stokrooie

Zoek in Stokrooie.be

Onze sponsors

Schrijf je in voor de gratis Nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis Digitale Nieuwsbrief Stokrooie met actuele artikels. Zo hoef je geen nieuws over Stokrooie te missen. Tevens ontvang je op je verjaardag een geschenk. Zomaar... We respecteren uiteraard je privacy: je mailadres wordt NIET voor andere doeleinden gebruikt - en je kan je op ieder ogenblik uitschrijven.
Privacyverklaring 

Vul hier je gegevens in:

VRT NWS

Liveblog formatie - Formateur Diependaele praat morgen al met Mahdi en Depraetere, echte onderhandelingen starten mogelijk volgende week 
Federaal informateur Bart De Wever (N-VA) heeft verslag uitgebracht bij de koning over zijn opdracht. Die heeft zijn opdracht met een week verlengd. Op Vlaams niveau geven zowel N-VA, Vooruit als CD&V aan dat ze bereid zijn om onderhandelingen op te starten. Matthias Diependaele (N-VA) zal die formatiegesprekken leiden. Volg de formatie op de voet in onze liveblog.
>> meer lezen

Weer voor Stokrooie