ACTIVITEITEN 2013

Kerstvieringen in de regio Hasselt-West

Kerstmis vieren wij samen Kerstdag 25 december om 9.30 uur in onze kerk van Stokrooie. Pastoor Jos Polders zal de viering voorgaan, onze zangkoren luisteren de viering op met mooie kerstliederen. En de leerlingen van het basisonderwijs “De Startlijn” zijn nu al druk in de weer met de voorbereidingen van het kerstspel. Na afloop is er een gezellig samenzijn met warme gluhwein en warme chocolademelk. 

Iedereen is van harte welkom.

De vieringen in de regio Hasselt-West:

24 december kerstavond:
19.00 uur kerstviering in Kermt 

25 december Kerstdag: 
09.30 uur kerstviering in Stokrooie 

09.30 uur kerstviering in Kermt (gezinsviering met kinderen)

10.45 uur kerstviering in Tuilt

11.00 uur kerstviering in Spalbeek 


26 december (2e Kerstdag) 
09.30 uur kerstviering in Kermt Tekst: Theo Vallons
Foto: Bimsem

Kerk van Stokrooie weer open!

Als je de kerk van Stokrooie binnenkomt, dan valt één zaak bijzonder op… het licht… In vergelijking met vroeger heeft de kerk van Stokrooie een complete metamorfose ondergaan… 

Op zaterdag 7 december werd de kerk van Stokrooie plechtig ingezegend door pastoor Francy Thonon, hij was er vanaf het begin van de restauratiewerken er nauw bij betrokken. 
De opkomst tijdens de viering was groot want iedereen was nieuwsgierig naar onze vernieuwde kerk. 
De viering werd voorgegaan door pastoor Jan Philippe, ere-pastoor Francy Thonon en diaken François Goffings.

Bij het begin van de viering werd er een aanbidding gedaan aan onze patroonheilige Sint- Amandus.
 De twee zangkoren van Stokrooie luisterden de viering op.


Na de viering was er een gezellig samenzijn met een drankje en hapje.
 Een weldoener had de flessen Cava geschonken voor de receptie. 
Vele vrijwilligers hebben zich ingezet om er een geslaagde avond van te maken.
 Er werden dan ook heelwat personen in de bloemetjes gezet voor hun vrijwilligerswerk tijdens de restauratiewerken.
 Ze kregen vanwege het Kerkfabriek een mand Limburgs lekkers mee naar huis. 
Het was een leuke avond die iedereen kon appreciëren.
Een nieuwe start voor de kerk van Stokrooie. 

Tekst: Theo Vallons 
Foto's: Theo Vallons en hasselt-west.be

Toekomstige vormelingen Spalbeek en Stokrooie komen samen

De vormelingen van Spalbeek en Stokrooie komen maandelijks samen om de voorbereiding van hun vormsel gezamenlijk te beleven. Zaterdag 30 november kwamen ze voor de eerste keer samen in de zaal van Spalbeek.

Negen jongeren begonnen na een kennismaking met de catechisten Rita en Marc enthousiast aan de gezamenlijke les. We hadden het eerst over allerlei soorten  communicatiemiddelen, waarvan ze zeer goed op de hoogte zijn. Op de vraag of ze ook met God communiceren kwam er vlot reactie. Bidden en praten met God-zingen-denken… creatief als ze zijn waren ze al een e-mail naar God aan het maken.

Nadien maakten de jongeren een gebedssnoer met 10 bijzondere parels zoals de V.I.P. parel, de rustparel, de vergiffenisparel enz. Mooi was ook dat ze elkaar hielpen. Marc en ik waren zeer tevreden over het verloop en de vriendschap die er spontaan onder elkaar was. 

Ten slotte zijn we allen gelijk naar de Eucharistieviering in Spalbeek geweest, en hebben daar ook nog het goede doel "soep op de stoep" gesteund.

WE KIJKEN UIT NAAR DE VOLGENDE BIJEENKOMST

Tekst: Rita Polaris
Foto: Theo Vallons 

Inzameling van winterkleding voor daklozen (pater Vangeel)

Stokrooie steunt pater Hugo Vangeel al verschillende Jaren. Elk jaar brent het parochieteam een bezoek aan zijn parochie, de Brusselse Noordwijk. Telkens zijn we geconfronteerd dat vele mensen nog op straat leven. En pater Hugo Vangeel leeft tussen de daklozen en de ''mensen zonder papieren'.

Met de financiële steun die hij ontvangt worden er brood en warme dranken  gekocht om ’s avonds onder de daklozen te verdelen. Ook wordt de financiële steun gebruikt voor het organiseren van onderwijs. Elk jaar tegen Kerstmis zie je op TV de beelden dat mensen op straat worden gezet omdat er geen plaats meer is om te overnachten.

 

Daarom doet het parochieteam van Stokrooie een oproep.
 
De winter komt dichterbij, de thermometer wijst al rond het vriespunt en graag zouden wij je willen vragen om afgedankte kleding een andere bestemming te geven. Pater Vangeel zal er echt gelukkig mee zijn. Wel wordt er gevraagd om geen matrassen te bezorgen want die worden door de politie weggehaald.

 

Er is een dringend tekort aan winterkleding. Graag zou je pater Vangeel een plezier doen met afgedankte kleding die nog draagbaar is zoals: jassen, broeken, vesten, kousen, truien, dekens en lakens...

 

Voor het afgeven van kledingstukken kan je terecht bij:

Hilde Werckx-Vangeel (zuster van pater Hugo Vangeel) 
St. Jozefsplein 19 - Tuilt
(tegenover de kerk)
Tel. 011/25 14 31

Of bij Marie-Jeanne Driesmans-Vanvoorden
Stokrooieweg 7 Stokrooie
Tel.011/25 68 13

Wie graag financieel helpt kan dit ook op het nummer: BE 56 432-91 94 381-88
Hugo Vangeel, Antwerpse steenweg 392, 1000 Brussel.

Tijdens de misviering van 21 december zal er ook een collecte worden gehouden in de kerk van Stokrooie. 


Alvast hartelijk dank.


Tekst: Theo Vallons
Foto: Omroepwest.nl

Kerk van Stokrooie terug in gebruik op 7 december

Na bijna een jaar renovatiewerken in onze kerk van Stokrooie gaan de deuren opnieuw open. Begin december worden de schilderijen opgehangen en kan de grote kuis beginnen.

Vanaf zaterdag 7 december worden in de kerk opnieuw vieringen gehouden. Daarom nodigt het Kerkfabriek en het parochieteam iedereen uit om samen met ons Eucharistie te vieren op zaterdag 7 december om 19uur. 
Onze pastoor Jan Philippe gaat in de viering voor samen met pastoor Francy Thonon en diaken François Goffings.

Na de viering is er een receptie achteraan in de kerk en is er tijd om de gerenoveerde kerk in detail te bekijken.Tot dan !

Tekst: Theo Vallons 
Foto: Marc Deferme

Foto's kuis: Theo Vallons

Kerk Stokrooie niet tijdig klaar voor Allerheiligen

De restauratiewerken aan de kerk van Stokrooie lijken niet klaar te komen voor de viering van Allerheiligen. De voorzetramen moeten nog geplaats worden en daar zitten de meeste mensen ongeduldig op te wachten.
Daarom gaat de Allerheiligenvieringen door in het ontmoetingscentrum Stokrode in Stokrooie. ’s Morgens is er een misviering om 11 uur en in de namiddag een gebedsviering om 14 uur. De families van de overledenen van dit jaar worden op de hoogte gebracht door het parochieteam.
Tijdens de gebedsviering worden kaarsjes aangestoken voor de overledenen van dit gebedsjaar. Na de gebedsviering is er gelegenheid om naar het kerkhof te gaan.
Op het kerkhof is het de gewoonte palmtakjes in het wijwater te dompelen en het graf te zegenen. 

Tekst: Theo Vallons

Naamopgave vormelingen Federatie West

Zondag 22 september 2013, de vormselcatechisten hebben alles goed voorbereid en hopen dat er een goede opkomst zou zijn. Voor de viering waren de toekomstige vormelingen al aanwezig in de sacristie, in processie gingen ze naar voor samen met de priester en de catechisten.
Pastoor Jan Philippe leidde de viering en gaf een mooie “preek” over het evangelie van de wonderbaarlijke visvangst geloven en groeien in het geloof. De jongeren werden uitgenodigd om hun naam aan de gemeenschap kenbaar te maken en een duifje (de heilige Geest) in een visnet te hangen om te tonen dat ze gaan werken aan een goede voorbereiding voor hun vormsel. 
Bij de inschrijving achteraf bleek dat er 37 kandidaat vormelingen zijn, waaronder drie vormelingen uit Stokrooie. Zo zie je dat het geloof groeit ook bij de jongeren. De Priester en catechisten zijn zeer tevreden en hopen dat het een vriendschappelijk en leerrijk jaar mag zijn. 

Tekst: Rita Pollaris
Foto's: Theo Vallons

Pastoor Francy Thonon met pensioen op 1 september

"Met de vier parochies van Federatie Hasselt-West en de vele helpers op de werkvloer was onze pastoor Thonon niet alleen een schaapherder maar ook een goed manager." Dit waren de eerste woorden van Jean Vanderspikken op de receptie in Kermeta te Kermt.


Daarvoor deed pastoor Thonon zijn laatste misviering als federatiepriester van Hasselt West. Het was geen afscheid maar meer een dankviering. In de homilie bedankte hij iedereen die meegeholpen heeft tijdens de 13 jaar dat hij in Stokrooie verbleef en de 6 jaar in de Federatie Hasselt-West.

Als voorzitter van de federatieraad bracht Kris Pattyn de dankwoorden over aan pastoor Thonon en vertelde over alles wat hij gedaan en betekend heeft.
Heel wat vrijwilligers uit de Federatie Hasselt-West zorgden voor een mooie plechtigheid. Op het laatst van de viering kreeg afscheidsnemende pastoor Thonon een warm applaus en namens alle parochiegemeenschappen van onze Federatie als cadeau een verzamelbox van Toon Hermans. 

 

Tekst en foto's: Theo Vallons

Geslaagde O.L.V. Hemelvaart viering kapel Hamelheide

Donderdag 15 augustus 2013, de laatste openluchtmis voordat pastoor Francy Thonon op pensioen gaat. In de voormiddag was het weer betrokken maar tijdens de viering bleef het droog. We mogen van een geslaagde viering spreken.

Al vroeg kwamen de eerste mensen aan, in totaal waren we met 350. Ze kwamen van overal, bekend volk maar ook vele mensen die wij nog nooit gezien hebben. Er waren zelfs bezoekers uit Herk-De-Stad.

Pastoor Francy Thonon ging de viering voor. De mis werd opgeluisterd door ons eigen zangkoor. Op het einde van de viering werd er een dankwoord gericht naar pastoor Francy Thonon. Vanuit de parochieraad werd een geschenk overhandigd.
Onze pastoor bedankte iedereen en hij eindigde met volgende woorden: " Er zijn dingen in het leven waarvoor je nooit op pensioen kunt gaan."

Met veel plezier mogen wij pastoor Francis Thonon volgend jaar terug verwachten  aan onze kapel OLV van Altijddurende bijstand. 

Tekst en foto's: Theo Vallons

Parochiesraadsleden naar Scherpenheuvel op 21 juli

Normaal vertrekken de parochiesraadsleden in mei naar Scherpenheuvel tijdens de Federatiebedevaart. Wegens omstandigheden is dit niet kunnen doorgaan.
Daarom hebben we besloten om op onze nationale feestdag 21 juli 2013 met de auto’s naar het bedevaartsoord te gaan.

Rond 9u30 zochten we de schaduw op om onze auto’s te parkeren achter de Mariahal. We hadden nog even de tijd om een kaarsje te laten branden voor de zieken in onze Federatie. Daarna was het tijd om de mis bij te wonen in de Basiliek. En het was een speciale mis, de 21 juli viering. Zo waren er aanwezig de oudstrijders van de tweede wereldoorlog, een afvaardiging van de brandweer, politie en de gemeenteraadsleden. Op het einde van de viering werd er het "Te Deum" gezongen.

Bij het buiten gaan werd met de Basiliek in de achtergrond een groepsfoto gemaakt.
Een brave jongere was bereid een paar foto’s van ons te maken zodat iedereen er opstond. Daarna was het tijd om onze buikjes te vullen. In ons vaste eethuis Sint-Jan kregen wij een snelle bediening en het eten was lekker. 
Daarna, toen ons eten een beetje 'gezakt' was gingen wij de winkels af zoals de Pelgrims, ook de winkeltjes met missiestukjes. Het was erg heet die 21 juli en voordat we naar huis vertrokken om de koeling op te zoeken werden er nog 'noten' aangekocht.

Het was een geslaagde uitstap. Hopelijk kunnen we volgend jaar de fiets nemen naar Scherpenheuvel.

Tekst en foto's: Theo Vallons (en een brave jongen)

 

Federatie Hasselt-West op bedevaart 2013

Elk jaar houdt de Federatie Hasselt-West een bedevaart naar Scherpenheuvel. Dit kan met de autocar of met eigen vervoer. Op 25 mei vertrok een kleine groep pelgrims met de autocar richting Scherpenheuvel. Het was kil, licht bewolkt maar de zon hadden we toch mee.
De vriendelijke buschauffeur zette ons af aan de Basiliek. Daar kregen de deelnemers de keuze voor een bezinningsmoment in de Pelgrimsruimte of om deel te nemen aan de rozenkrans. Het was een tijdstip om even stil te staan en te bidden voor de zieken in ons Federatie, de families en vrienden. Daarna zochten wij de warmte op in één van de bekende eethuizen van Scherpenheuvel. De zaak Sint-Jozef is bekend voor zijn heerlijke tassen koffie, pannenkoeken of croques.
Om 17uur kwam iedereen bijeen in de Mariahal voor een Federatieve bedevaart-viering. Onze eigen pastoor Francy Thonon ging de viering voor. De viering werd opgeluisterd door het zangkoor en de fanfare van Kermt.

En daarna ging iedereen tevreden naar huis...

 

Tekst en foto's: Theo Vallons

1 mei viering kapel Hamelheide te Stokrooie

Een viering in de kapel begint met een goede voorbereiding. De verantwoordelijken van de kapel Hamelheide, Marie-Jeanne Vanvoorden en Romain Driesmans, zorgden voor verse broodjes en lekkere koffie voor de helpers. Samen met de helpers hebben ze de kapel binnen en buiten in orde gemaakt en versierd met verse bloemen. 


Ondanks de kille ochtend van 1 mei kwamen er toch zo'n 300 pelgrims naar het kapel Hamelheide. En zoals moderne pelgrims past kwamen ze met de auto of met de fiets en... ze kwamen van overal.  Ook waren er rolstoelen voorzien voor personen die zich moeilijk konden verplaatsen. Dankzij ziekenzorg Stokrooie mochten wij hun rolstoelen even lenen.

Bij de openluchtmis gingen pastoor Francy Thonon en Jan Metten de viering voor. Ons zangkoor mocht ook niet ontbreken en zij zongen de mooiste Marialiederen. Jean Vanderspikken verzorgde de geluidsinstallatie zodat alles duidelijk verstaanbaar was. De viering is met succes verlopen mede dankzij de vele helpende handen.

Volgende openluchtmis gaat door op 15 augustus.

Tekst en foto's: Theo Vallons

Goede Vrijdag in kapel Hamelheide en Paasviering Stokrooie

Op Goede Vrijdag wordt in iedere parochie de dood herdacht herdacht Jezus. Voor Stokrooie werd de kruisweg dit jaar herdacht in de kapel Hamelheide. 
Pastoor Francis Thonon bedankte iedereen voor de opkomst ondanks de ijzige koude. Achteraan de kapel stonden we goed ingeduffeld. Het sneeuwde lichtjes. Alle aanwezigen ontvingen een boekje om de veertien staties van de kruisweg mee te kunnen volgen. Na de communie kon iedereen nog zijn hand even leggen op het kruisbeeld om daarna in stilte terug naar huis te gaan. Het boekje van de kruisweg mocht men mee naar huis nemen, de tekst was geschreven door kardinaal Godfried Danneels met kleurrijke aquarellen van Wim Van Rompuy.

Zoals eerder vermeld moest wegens werken in de kerk te Stokrooie, de Paasviering verhuizen naar het Ontmoetingscentrum te Stokrooie (met dank aan het bestuur van het OC). Het was de wens van pastoor Thonon om de Paasviering toch in onze eigen parochie te kunnen houden. Zaterdag heeft de parochieraad de zaal klaar gezet en mooi gedecoreerd in paasstemming. Zondag mochten we al vroeg de eerste mensen ontvangen. Weinige stoelen bleven onbezet, het was een groot succes.
Op het einde van de viering sprak Jean Vanderspikken over de stand van zaken ivm de werken in onze kerk. Men gaat goed vooruit en belangrijk, alles zit nog volgens schema. Het einde van de werken zal vermoedelijk na het bouwverlof zijn. 

Na afloop van de Paasviering kregen alle aanwezigen als attentie een gekleurd ei met kuikentje. Met dank aan Marie-Jeanne Vanvoorden. 

Tekst en foto's: Theo Vallons 

Kruisoplegging op Palmzondag in Kermt

De toekomstige vormelingen uit Stokrooie, Spalbeek, Tuilt en Kermt waren samen met hun ouders en familieleden aanwezig in de Federatiekerk van Kermt op zondag 24 maart 2013. De kerk was verbazend goed gevuld.

Pastoor Francy Thonon ging de viering voor en het gelegenheidskoor uit Stokrooie zorgde voor de muzikaal omlijsting. De catechisten wisselden elkaar om beurt af om voor te lezen uit het lijdensverhaal van Jezus tijdens de Paasperiode. 
Deze jonge mensen kregen, terwijl ze rond het altaar stonden, een kruisje opgehangen door hun eigen moeder of vader, dit is tevens het kruisje dat ze tijdens hun vormsel zullen dragen.
"Proficiat aan de ouders zo geef je een teken dat je samen met uw kind 'ja' zegt voor hun vormsel op 5 mei, dat zal doorgaan in de Federatiekerk te Kermt" aldus pastoor Francy Thonon. 

Bij het einde van de viering was er een applaus voor allen die meegewerkt hebben. Dit waren Pastoor Thonon voor de mooie viering, het gelegenheidskoor voor de muziek, onze catechisten en Marie-Jeanne Vanvoorden voor de mooie decoratie aan het altaar. Voordat de mensen naar huis gingen kregen ze nog een vers gewijd palmtakje mee naar huis. Ook een woordje van dank aan mevrouw Put waar wij elk jaar in haar grote tuin de palm mogen komen knippen. 

Tekst en foto's: Theo Vallons 

Lenteviering in de Federatiekerk te Kermt

Op zondagnamiddag 17 maart 2013 had in de kerk van Kermt een lenteviering plaats. Alle kinderen die vorig jaar gedoopt waren in onze federatie Hasselt-West kregen een uitnodiging. Dertien schattige kinderen zijn met hun ouders en families op de uitnodiging ingegaan vanuit Kermt - Spalbeek - Stokrooie en Tuilt.

De kerk werd versierd met gekleurde ballonnen, die de kinderen na de viering mee naar huis kregen. De twee gebedsleiders Lieve Peeters en Kris Pattyn gingen de viering voor.

"De eerste zonnestraaltjes schijnen in de kerk", zo begon de inleiding van Kris Pattyn. Lieve Peeters had over het verhaal van “Hazeltje en grote Haas”.
Er werden ook aan ouders, peter en meter gevraagd om een kleine tekst voor te lezen. Op het einde werd er speciaal aan de kinderen de zegening gegeven. De ouders kregen een schildje mee naar huis met de naam en doopdatum van hun kind en tevens een origineel handwerk beschermengeltje. 

Tekst en foto's: Theo Vallons 

Kerk Stokrooie verhuist tijdelijk wegens verbouwingen

De "Kerk" van Stokrooie verhuist voor een tijdje naar de Federatiekerk te Kermt vanaf zaterdag 2 maart 2013.

Na lang wachten (papierenwerk, goedkeuringen,…..) kan eindelijk de laatste fase (perceel 3) van de restauratiewerken in onze kerk van start gaan. Deze werken omhelzen het afkappen van alle pleisterwerken, opnieuw bepleisteren, schilderen van muren en deuren en het terugplaatsen van de glasramen.
Deze werken zullen minimum een 4-tal maanden in beslag nemen en starten maandag 25 februari 2013.

Door het grote stof dat dit uiteraard met zich zal meebrengen, het afplakken van altaar, orgel, verlichting, de boxen enz….. kunnen er in die periode geen vieringen of andere activiteiten meer plaats vinden en zullen we de kerk voor een tijdje moeten sluiten.

De eucharistievieringen van zaterdag 19.00 uur zullen vanaf zaterdag 2 maart 2013 in de federatiekerk te Kermt doorgaan en ook geleid worden vanuit onze parochie (pastoor, gebedsleiders, misdienaars, lectoren en zangkoor). Er zal, zoals gebruikelijk, gebeden worden voor de intenties uit Tuilt en Stokrooie.

Met Pasen 31 maart 2013 zal de paasviering in de parochie kunnen plaatsvinden nl. in het ontmoetingscentrum “Stokrode”. Deze viering begint om 9.30 uur.

De viering van de 1ste communiekanten op zondag 28 april 2013 hopen wij ook in de parochie te laten doorgaan maar hebben daar nog geen zicht op waar dit kan gebeuren. Wij zullen er alleszins alles aan doen.

Wij hopen op jullie begrip hiervoor en verwelkomen je graag in de Federatiekerk te Kermt.

 

Tekst: Jean Vanderspikken
Foto: Kerkeninvlaanderen.be 

Zoek in Stokrooie.be

Onze sponsors

Schrijf je in voor de gratis Nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis Digitale Nieuwsbrief Stokrooie met actuele artikels. Zo hoef je geen nieuws over Stokrooie te missen. Tevens ontvang je op je verjaardag een geschenk. Zomaar... We respecteren uiteraard je privacy: je mailadres wordt NIET voor andere doeleinden gebruikt - en je kan je op ieder ogenblik uitschrijven.
Privacyverklaring 

Vul hier je gegevens in:

VRT NWS

Liveblog - Nog niet duidelijk hoe Israël zal reageren na eerste overleg oorlogskabinet, VN-Veiligheidsraad zit samen
In Israël is het opnieuw rustig na de aanval vanuit Iran van afgelopen nacht. Volgens het Israëlische leger zijn zowat alle 300 drones en raketten onderschept. De internationale gemeenschap, waaronder de G7, veroordeelt de luchtaanval. De VN-Veiligheidsraad zit momenteel samen. Voor Iran kan het hierbij als vergelding blijven. Maar hoe zal Israël reageren? Het Israëlische oorlogskabinet kwam vandaag samen, maar heeft daar voorlopig nog geen antwoord op. Herlees hier de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten.
>> meer lezen

Weer voor Stokrooie