Kerkfabriek

CONTACT
Raymond Bruyninx
Waterlozestraat 44
3511 Stokrooie
Tel. 011/254890

Pastorie van Stokrooie
Pastorie van Stokrooie

De kerkfabriek is een officiële instelling die als taak heeft de belangen van de kerk en de parochie te behartigen. Ze werkt onder toezicht van het gemeentebestuur, van de provincie en van de staat. De instelling kan beroep doen op subsidiëring door de hogere overheid. In dat geval werkt de administratieve molen doorgaans erg traag, zodat het dikwijls lang duurt alvorens de noodzakelijke bouw- en herstellingswerken aan de kerk of het interieur kunnen worden uitgevoerd. In het verleden heeft de kerkfabriek puik werk verricht. De pastoor is van rechtswege lid van de kerkfabriek en meestal ook de motor die het geheel doet draaien.

Uit: Stokrooie in woord en beeld - Jozef Jamers

Openbare verkoop van 3 open bouwgronden

Notaris Marc Jansen zal op woensdag 3 juni 2009 om 14.30 uur in het cafétaria van het Ontmoetingscentrum, St.-Amandusstraat 18 te 3511 Stokrooie, overgaan tot de openbare verkoop van 3 open bouwgronden, gelegen langs de Waterstraat te Stokrooie en eigendom van de kerkfabriek Sint-Amandus Stokrooie.

Openbare verkoop van 2 bouwgronden

Het kerkfabriek Sint-Amandus te Stokrooie gaat over tot de openbare verkoop van 2 half-open bouwgronden (381m2 en 481m2) langs de Stokrooieweg ( kort bij de rotonde) op donderdag 30 oktober 2008 om 14.30 in het cafetaria van het ontmoetingscentrum " Stokrode ".

Voor meer inlichtingen kun je terecht bij de volgende websites:
- www.immoweb.be
- www.notarimmo.be
 
Het Kerkfabriek
Sint Amandus Stokrooie

Zoek in Stokrooie.be

Schrijf je in voor de Digitale Nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis Digitale Nieuwsbrief Stokrooie met actuele artikels. Zo hoef je geen nieuws over Stokrooie te missen. Tevens ontvang je op je verjaardag een presentje. Zomaar... We respecteren uiteraard je privacy: je mailadres wordt NIET voor andere doeleinden gebruikt - en je kan je op ieder ogenblik uitschrijven. 

Onze sponsors

Hero vastgoed Heusden-Zolder

vrt NWS

Mails bewijzen: topfiguren binnen het leger manipuleerden informatie over vervanging F-16's
Er is wel degelijk sprake van manipulatie in het dossier rond de vervanging van de F-16’s. Verschillende topfiguren binnen het leger wisten dat de Belgische toestellen langer kunnen meegaan dan voorzien én hielden die informatie actief tegen. Zeker drie generaals waren hierbij betrokken. Dat blijkt uit documenten en mails die VRT NWS kon inkijken. 
>> Read More

Weer voor Stokrooie

Volg ons op Twitter