Zangkoor Utopia in Kerstconcert Stokrooie

In voorbereiding naar het Kerstconcert wordt op 23 november 2022 in de kerk van Stokrooie een Kerstboom gezet door het parochieteam. De versiering van de Kerstboom in de kerk wordt gedaan door de handige zusters Gilberte en Jeannine.

 

Ook het parochieteam werkt mee tijdens het Kerstconcert. Er worden warme en koude dranken geserveerd. Zangkoor Utopia Stokrooie nodigt iedereen van harte uit op het Kerstconcert met enkele plaatselijke vedetten.  

Tekst: Theo Vallons

 

Zangkoor Utopia

Zangkoor Utopia is een vrouwenkoor uit Stokrooie en luistert de vieringen op bij speciale gelegenheden. 

Leiding: Peter Haesevoets

Zangkoor St Cecilia Stokrooie op zoek naar zangers

Ons parochiaal zangkoor Sint Cecilia uit Stokrooie is dringend op zoek naar mannen en vrouwen die willen meezingen in ons zangkoor.

Wij verzorgen de zaterdagavondmissen en de uitvaartdiensten in onze kerk, en dat moet zeker ook nog kunnen in de toekomst!

In ons zangkoor is er een gezonde, ontspannende en goede sfeer.
Ook mensen van buiten onze dorpsgrenzen zijn welkom.
Onze repetities hebben plaats in onze kerk in Stokrooie: de maandagavond van 19.00u tot 20.00u.

Als je graag zingt, aarzel dan niet om je aan te melden.

Inlichtingen: François Celis Tel 011/25 41 02

Overlijden van Albert Swennen (12 mei 2011)

Albert Swennen, echtgenoot van Bertha Vangeel is op 84-jarige leeftijd overleden in het Jessa Ziekenhuis (campus Virga Jesse) op donderdag 12 mei 2011. Afgelopen woensdag 18 mei had in de parochiekerk Sint-Amandus in Stokrooie de uitvaartdienst plaats.

Samen met de familieleden waren er veel vrienden en kennissen samengekomen om de laatste groet te brengen aan Albert Swennen. In zijn homilie sprak pastoor Francy Thonon het volgende: "Albert was niet alleen bekwaam muzikant en dirigent (wegens gezondheids redenen moeten stoppen op 06/06/2009) maar Albert was ook bekwaam voor iets te maken. Om maar enkele zaken te noemen: het afkapsel van de doopvont, houten kruisjes bij het overlijden in Stokrooie en wiegjes bij het doopsel in onze parochie..."

Op het einde van de viering las een kleinkind een brief voor, waarbij het erg emotioneel werd in de kerk. Langs deze weg willen wij echtgenote Bertha Vangeel, kinderen en familieleden veel sterkte toe wensen in deze moeilijke dagen. Wij zullen Albert Swennen missen.

Tekst: Theo Vallons

Albert in de bloemen gezet (06/06/2009)

Albert Swennen uit de Kuilbergstraat van Stokrooie nam de moeilijke beslissing om een punt te zetten achter zijn carrière van dirigent, koorleider en zanger van de parochie Stokrooie.
Achtenzestig (68) jaar zanger en vervolgens dirigent en koorleider konden we zo maar niet voorbij laten gaan. Daarom dit gesprek dat we met hem hadden.

Een lange geschiedenis begon met een banjo en mondharmonica die hij nog altijd koestert. Met zijn vrienden Jef. en Michel Adriaans speelde hij veel voor de buurt. Hij leerde met het orgel werken en in Bolderberg begon zijn carrière op 8 jarige leeftijd: hij zong in het koor waar zijn vader orgelist was.

In 1952 begon hij in Stokrooie als dirigent onder Pastoor Kardinaals. Hij heeft vijf priesters gediend: Kardinaals, Chochet, Menten, Truyers en de huidige priester Thonon.

Leuke herinneringen:
- Pastoor Kardinaals was zo tevreden over het koor dat hij zes zangboeken in het Latijn bijkocht zodat iedereen een boek had. De teksten werden door pastoor Kardinaals inhoudelijk vertaald naar het Nederlands zodat de zangers begrepen waarover ze zongen. Van deze latijnse missen hield Albert. Hij geeft ons een privé-optreden waar we stil van worden.

- Vroeger zaten de kinderen in de zijkapel onder streng toezicht, indien er iemand iets mispeuterde moest hij vooraan bij de priester zitten en zag iedereen dit. En dit kreeg nog een staartje want eenmaal thuis wist men het ook en de gevolgend lieten zich raden ...

- Vanaf Pastoor Cochet gingen de priesters zich anders kleden ((2de Vaticaans concilie)

Meerdere parochiale opdrachten gingen via Albert. De parochieraad kreeg vele jaren ondersteuning van hem zowel verbaal als creatief, zoals de kerstboom versieren in de kerk enz. Erg creatief met houtwerk is Albert zeker. iedereen ziet aan de mooie in hout uitgesneden figuren die in de kerk hangen dat hout als was is onder zijn handen. Deze figuren hangen in het portaal en duiden aan: de wiegjes voor dopelingen, de duif voor het vormsel,  de kelk voor de eerste communie en het kruisje voor de overledenen.

Muziek zit blijkbaar in het bloed
Dochter Renilda en kleinzoon Jelle hebben beide de muziekacademie gevolgd, Renilda heeft een tijdje het koor begeleid met haar orgelspel.

Hoeveel missen, begrafenissen, huwelijken enz. Albert begeleid heeft kunnen we niet tellen. Vele mensen zijn op de oproep van pastoor Thonon ingegaan om aanwezig te zijn tijdens de dankviering

Afscheid
Zaterdag 6 juni 2009 was Albert blij verrast met de grote opkomst en de hartelijkheid die van iedereen uitstraalde. In onze kerk van Stokrooie werd hulde gebracht voor zijn 68 jaren inzet als zanger en dirigent bij het zangkoor van Stokrooie.

Met veel spijt moet hij wegens gezondheidsredenen een einde maken aan zijn vele jaren inzet. Het was niet gemakkelijk deze beslissing te nemen, zo zegt één van zijn dochters in een toespraak na de viering.
Hij geeft de fakkel door aan Carine Honof. Albert is bereid om met raad de ploeg te ondersteunen.

Geschenken werden er uitgedeeld, ook van het bisdom kreeg hij een dankwoord en een zeer mooi geschenk. Er werden enkele dankliederen gezongen, waar het volk zich van harte mee aansloot.

Albert mag weten dat zijn inzet, creativiteit en enthousiasme nooit vergeten zullen worden.

BEDANKT ALBERT

Tekst en foto's: Theo Vallons

Zoek in Stokrooie.be

Onze sponsors

Schrijf je in voor de gratis Nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis Digitale Nieuwsbrief Stokrooie met actuele artikels. Zo hoef je geen nieuws over Stokrooie te missen. Tevens ontvang je op je verjaardag een geschenk. Zomaar... We respecteren uiteraard je privacy: je mailadres wordt NIET voor andere doeleinden gebruikt - en je kan je op ieder ogenblik uitschrijven.
Privacyverklaring 

Vul hier je gegevens in:

VRT NWS

Liveblog - Nog niet duidelijk hoe Israël zal reageren na eerste overleg oorlogskabinet, VN-Veiligheidsraad zit samen
In Israël is het opnieuw rustig na de aanval vanuit Iran van afgelopen nacht. Volgens het Israëlische leger zijn zowat alle 300 drones en raketten onderschept. De internationale gemeenschap, waaronder de G7, veroordeelt de luchtaanval. De VN-Veiligheidsraad zit momenteel samen. Voor Iran kan het hierbij als vergelding blijven. Maar hoe zal Israël reageren? Het Israëlische oorlogskabinet kwam vandaag samen, maar heeft daar voorlopig nog geen antwoord op. Herlees hier de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten.
>> meer lezen

Weer voor Stokrooie