Inwandelen Groene Delle zaterdag 16 mei (verslag)

Met het oog op de nakende verkiezingen: Stokrooie wandelt De Groene Delle in en we krijgen steun toegezegd van de Bond Beter Leefmilieu, De Stad Hasselt en een aantal belangrijke politici van verschillende partijen.

ZATERDAG 16 mei 2009 – een verslagje…

Rond de middag begint de opbouw in de refter van de school (nogmaals bedankt, directie!) voor het onthaal van wandelaars en fietsers, pers (die het glorieus laat afweten…), en… plaatselijke en Limburgse politici. Ik bedenk dat ik vers terug ben van vakantie, en dat de andere actievelingen van De Groene Delle flink hun best hebben gedaan: in de Sint Amandusstraat, de Waterlozestraat, op het dorpspleintje enz… kortom langs heel onze geplande wandelweg zijn er “tussenmaatbordjes” bijgekomen… naast de grote borden en de vensteraffiches. Het oogt alvast indrukwekkend. De oogst aan voor de wandeling gemobiliseerde Stokrooienaars valt wat tegen (maar vorige keer was dan ook een ongelooflijk succes). We tellen uiteindelijk toch tussen de veertig en vijftig deelnemers aan onze actie…Sommigen wandelen of fietsen mee (de grootste groep), de anderen zijn verhinderd.
Het is wat lang wachten op de “Groene Fietser” Fons Mees (in de tachtig!), die in elke provincie de plaatsen aandoet waar open ruimte en natuur bedreigd worden: deze zaterdag fietst hij in Neerpelt en in Houthalen en…in Stokrooie. We onthalen ondertussen de Stokrooienaars, en een aantal politici: Johan Danen van 'GROEN', Ivo Belet van CD&V, Rob Beenders van sp.a (en ook namens het Schepencollege Hasselt), Els Robijns (sp.a  volksvertegenwoordigster) en Kevin Schouterden (sp.a gemeenteraadslid van Kuringen) en Jan Turf, woordvoerder van De Bond Beter Leefmilieu die op Vlaams niveau met hun manifest uitpakken voor meer natuur en open ruimte in Vlaanderen.
Als Fons uiteindelijk toch de speelplaats opzwenkt kunnen we beginnen… Jan Turf pleit tegen het vernietigen van bos, natuur en open ruimte overal in Vlaanderen, voor Kanalen, Industrie, Wegen, Kmo’s….We moeten naar een economie waarin de leefbaarheid voorop staat en waarbij natuurontwikkeling een sleutelrol speelt…en: De Groene Delle mag niet een zoveelste slachtoffer worden van economische waanplanning.

De Bond Beter Leefmilieu overhandigt zijn manifest voor open ruimte en meer bos en natuur in Vlaanderen aan Schepen Rob Beenders. Uw reporter (bij gebrek aan persbelangstelling: die zijn in Houthalen blijven plakken, zie HBVL maandag 18 mei) meldt met fierheid en blijdschap dat De Stad Hasselt in elk geval achter onze eisen staat, en dat de uitvoering van de Groene Delle als groenbestemming gestart is onder vorm van aanleg van onze wandelweg (waarover later meer!)… maar dat onze strijd nog niet gewonnen is: het nieuwe Vlaamse parlement dat we binnenkort kiezen zal beslissen over de ENA-plannen voor meer industrie aan het Albertkanaal, en wij roepen dus op om enkel te kiezen voor politici die “De Groene Delle Groen” en onze eisen voor een definitieve bescherming van waardevol groen steunen… Ondergetekende dankt de aanwezige en verontschuldigde politici, en vooral hen die zonder meer hun actieve steun toezegden… En dan zet de karavaan zich in beweging langs de indrukwekkend, druk met onze affiches opgesmukte, weg naar De Groene Delle… waar we onder prima weersomstandigheden de schitterende natuur genieten, en stilaan onze moede voeten voelen, zodat na de terugweg voor de harde kern een welkom nakaarten bij een drankje en een broodje in de Startlijnrefter en dan… opgeruimd huiswaarts de activiteit afrondt.
En voor ik het vergeet: FONS MEES, de Groene Fietser die ons zijn steun kwam betuigen, samen met BBL, bleek een prachtmens…zo moesten er meer zijn… Een oproep: je kan hem steunen, door een bedrag te storten
Op rek. nr. 488-6666666-84 van Kom Op Tegen Kanker
(vermeld dan Identificatienummer 110-205-361)


Tekst: Erik Van den Abbeele
Foto's: Marc Willems

 

 

Hier de namen van de politici die zich engageren om De Groene Delle groen te houden.

(in alfabetische volgorde - de lijst wordt regelmatig aangevuld):

Rob Beenders (sp.a)
Ivo Belet (CD&V)
Frieda Brepoels (NVA)
Johan Danen (Groen!) (namens de hele fractie)
Toon Hermans (Groen!)
Jan Peumans (NVA)
Herman Reynders (sp.a)
Ludo Sannen (sp.a)
Johan Sauwens (CD&V)
Ivo Thys (Groen)

Wandeling naar de Groene Delle op zaterdag 16 mei

Zaterdag 16 mei 2009 is weer een belangrijke dag voor Stokrooie en het gebied de Groene Delle. Dan wordt de Groene Delle "ingewandeld". Door een recent onderzoek in samenwerking met de Stad Hasselt blijkt immers dat de historische voetwegen die zich bevinden op het grondgebied De Groene Delle nooit werden afgeschaft en als dusdanig nog publieke openbare voetwegen zijn. En de Stad Hasselt gaat deze voetwegen in de toekomst verder ontwikkelen tot wandelwegen.

Gedurende gans de maand mei vraagt de Bond Beter Leefmilieu aandacht voor de bedreiging van open ruimten.  In deze actie kadert ook “Fons Fietst“, het is een actie waarbij elk weekend verschillende bedreigde locaties worden aangedaan. Fons Mees (73) fietst langs grote infrastructuurwerken in Vlaanderen voor milieu en gezondheid. Op zaterdag 16 mei is Limburg aan de beurt met als eindpunt: De Groene Delle in Stokrooie.
 
Programma:
13.30 u Bijeenkomst in de refter van de basisschool De Startlijn in de Sint-Amandusstraat (het Ontmoetingscentrum was niet vrij op 16/05). Onthaal van Fons en speeches. Officiële overhandiging door Fons van het manifest "OpenRuimte Ademruimte BBL" aan Schepen Rob Beenders van de Stad Hasselt.

14.00 u De wandeling van ongeveer twee uur zal aan de basisschool vertrekken, de fietsers vertrekken een half uur later.

14.30 u De fietsers vertrekken aan de bassischool en fietsen tot aan de ingang van de Groene Delle (daarna wandeling door de Groene Delle).

16.30 u Iedereen zal rond dit tijdstip rug zijn voor een gezellige nababbel en een drankje.

Oproep aan iedereen om mee te wandelen of te fietsen ! Afspraak zaterdag 16 mei om 13.30 uur in de refter van de basisschool De Startlijn (Sint-Amandusstraat) te Stokrooie.

Fons fietst voor de Groene Delle

Fietstocht van 9u00 tot 13u30. Route: 9u Neerpelt (vertrekplaats), 12u Houthalen Helchteren, 13u30 Stokrooie (aankomst en inwandeling De Groene Delle). Telkens is het de bedoeling dat Fons op deze verschillende locaties door de lokale vereniging, actiegroep en plaatselijke fietsersafdeling wordt ontvangen en dat Fons de mogelijkheid krijgt om het manifest te overhandigen aan de burgermeester en/of lokale verkiezingskandidaat. Er wordt tijd voorzien voor een korte toelichting van het opzet van het manifest en de fietstocht van Fons. De lokale vereniging/actiegroep vraagt aandacht voor het lokale probleemgebied/infrastructuurproject. Na de overhandiging gaat de fietstocht verder naar andere probleemgebieden of infrastructuurprojecten in de gemeente. De pers wordt zowel op het gemeentehuis (of andere publieke locatie) als op de locatie van een of meerdere infrastructuurprojecten uitgenodigd.
 
Route:
9u Neerpelt (vertrekplaats)

Programma Neerpelt:
9u-10u  Ontvangst Fons door Actiegroep Beton en overhandigen manifest aan vertegenwoordiger politiek. Uitleg aan de pers. Gevolgd door koffie met koeken voor iedereen!
10u-10u30: fietstocht langs deel route omleidingsweg en alternatief tracé Actiegroep Beton: Startplaats Broesveldstraat.

12u Houthalen Helchteren (stopplaats)

13u30 Stokrooie (aankomst en inwandeling De Groene Delle).

Programma De Groene Delle wandeling:
13u30 Onthaal Fons en speeches in Vrije Basisschool De Startlijn (St-Amandusstraat 43 - Stokrooie)
14u start wandeling
16u30: Aankomst en napraten met drankje de Vrije Basisschool De Startlijn

Foto: Paul Maes

Zoek in Stokrooie.be

Onze sponsors

Schrijf je in voor de gratis Nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis Digitale Nieuwsbrief Stokrooie met actuele artikels. Zo hoef je geen nieuws over Stokrooie te missen. Tevens ontvang je op je verjaardag een geschenk. Zomaar... We respecteren uiteraard je privacy: je mailadres wordt NIET voor andere doeleinden gebruikt - en je kan je op ieder ogenblik uitschrijven.
Privacyverklaring 

Vul hier je gegevens in:

VRT NWS

Liveblog formatie - Formateur Diependaele praat morgen al met Mahdi en Depraetere, echte onderhandelingen starten mogelijk volgende week 
Federaal informateur Bart De Wever (N-VA) heeft verslag uitgebracht bij de koning over zijn opdracht. Die heeft zijn opdracht met een week verlengd. Op Vlaams niveau geven zowel N-VA, Vooruit als CD&V aan dat ze bereid zijn om onderhandelingen op te starten. Matthias Diependaele (N-VA) zal die formatiegesprekken leiden. Volg de formatie op de voet in onze liveblog.
>> meer lezen

Weer voor Stokrooie